Weekly News

HR

4 experts over het terugdingen van ziekteverzuim

Ontwikkelingen op het gebied van verzuimmanagement volgen elkaar in rap tempo op. Hoe meet je verzuim nu het beste? En hoe houd je het verzuimpercentage onder controle als sterk groeiende organisatie?

'Deze drie sleutelfiguren vormen gezamenlijk de bouwstenen van een effectieve verzuimaanpak.'

Hans van Bussel – SAZAS

 

Hoe meet je verzuim het beste?

“Door op de werkvloer in gesprek te blijven met elkaar, ben je ontvankelijker voor signalen van werknemers die op (potentieel) ziekteverzuim kunnen duiden. Aandacht is het allerbelangrijkst. Ik pleit er ook voor tijdens functioneringsgesprekken bespreekbaar te maken hoe de betreffende werknemer zich voelt.”

Hoe dring je verzuim (met die kennis) terug?
“Door dus precies te weten wat er bij elke werknemer speelt en daarop actie te ondernemen waar nodig, maar ook met alle mogelijkheden van digitalisering. Zo bestaan er digitale spreekuren voor bedrijfsartsen. Dat biedt gemak. Toch blijft het menselijke aspect ‘aandacht’ misschien wel het allerbelangrijkst.”

 

Hoe houd je ziekteverzuim onder controle als sterk groeiende organisatie?

“Daarbij zijn wat mij betreft twee aspecten belangrijk. Betrek medewerkers allereerst optimaal bij het bedrijf. Ook bij je strategische doelstellingen. Wat kunnen ze de komende tijd aan veranderingen verwachten? Wat voor impact heeft een eventuele fusie bijvoorbeeld? Het tweede punt is aandacht voor de oudere werknemer die al lange tijd bij een organisatie werkt. Die zijn vaak het meest betrokken en melden zich minder vaak ziek dan hun jongere collega’s. Maar áls ze ziek zijn, dan duurt het herstel meestal langer. Belangrijk is goed zorg te dragen voor deze groep mensen. Daarbij hebben deze mensen vaker te maken met mantelzorg en ziekte- of zelfs overlijdensgevallen in de directe omgeving. Ook in dit geval geldt dus: stel aandacht voor de medewerker voorop.”


 

Nathalie de Haas-van Heijningen – De Arbodienst

Hoe meet je verzuim het beste?

“Verzuim kan het beste gemeten worden door al het verzuim te registreren in een gedegen personeels- of verzuimregistratiesysteem. Ondernemers die een verzuimverzekeraar hebben, moeten het verzuim en de wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage ook melden bij hun verzekeraar. De verantwoordelijk om het verzuim te registreren moet duidelijk belegd worden in de organisatie, bij het management of HR. Van belang is dat ook het kortdurend verzuim geregistreerd wordt. Als medewerkers zich een paar keer per jaar een dag ziekmelden en dit wordt niet geregistreerd, krijg je geen volledig beeld over belangrijke verzuimkengetallen zoals verzuimpercentage, verzuimduur en meldingsfrequentie.”

Hoe dring je verzuim (met die kennis) terug?
“Door te sturen op de verzuimkengetallen, door medewerkers inzicht te geven in de verzuimkengetallen en door ook het personeel zelf medeverantwoordelijk te maken voor het verzuim in de organisatie.”

Hoe houd je ziekteverzuim onder controle als sterk groeiende organisatie?
“Bij een sterk groeiende organisatie stromen goede medewerkers door naar een leidinggevende positie. Zij worden daarmee ook verantwoordelijk voor het verzuim binnen hun afdeling. Een training over de Wet verbetering poortwachter (Wvp) is een goed vertrekpunt. Wij raden ook altijd een training Verzuimgesprekken aan. Daarbij oefent de leidinggevende met een acteur en leert hij wat er wel of niet gevraagd kan worden. Zo is hij goed voorbereid als het gesprek daadwerkelijk gevoerd moet worden.”


Mark Idzinga – Midz.nl

Hoe meet je verzuim het beste?

“Door het aantal ziektedagen te delen door het aantal beschikbare dagen. Dat is het verzuimpercentage. Dat rolt overigens automatisch uit bijvoorbeeld personeelsinformatie- of salarisadministratiesystemen.”

 

Hoe dring je verzuim (met die kennis) terug?
“De focus zou niet moeten liggen op het verzuimpercentage. Dat gebeurt nu nog te veel, als je het mij vraagt. Richt je als werkgever liever op het onnodige ziekteverzuim dat vaak geen medische, maar een andere oorzaak (bijvoorbeeld een conflictsituatie) heeft. Daar zit de pijn. En dat soort verzuim komt het vaakst voor in Nederland. De oplossing voor dit type verzuim ligt overigens, in tegenstelling tot wat veel werkgevers denken, veel vaker op de werkvloer dan in de spreekkamer bij de bedrijfsarts.”

 

Hoe houd je ziekteverzuim onder controle als sterk groeiende organisatie?

“Dat begint al bij het aannemen van de juiste mensen, én bij het creëren van díé omstandigheden waaronder deze werknemers het best presteren. Dan hebben we het over preventie. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor leidinggevenden. En bij de wat complexere ziekmeldingen heb je daarnaast nog een uitstekende casemanager en een bedrijfsarts nodig. Deze drie sleutelfiguren vormen gezamenlijk de bouwstenen van een effectieve verzuimaanpak.”


 

Jacco van den Berg – co-auteur van het boek ‘Ziekteverzuim in 100 vragen’

 

Hoe meet je verzuim het beste?

“Door een goed registratiesysteem. Dat maakt bijvoorbeeld inzichtelijk wanneer iemand ziek is en hoe vaak, en op welke afdeling hij werkt. Daarmee kan er gericht beleid ontwikkeld worden. Ook kunnen analyses worden gemaakt op basis van de lengte van het dienstverband, leeftijd van de verzuimer, enzovoorts. Belangrijk is wel dat leidinggevenden zelf goed in de gaten houden wanneer iemand zich ziek- en weer beter meldt.”

 

Hoe dring je verzuim (met die kennis) terug?
“Op het moment dat iemand frequent ziek is, dient de leidinggevende in gesprek te gaan met de betreffende medewerker. In zo’n verzuimoverleg is niet de ziekte onderwerp van gesprek, maar de afwezigheid. Die aanpak wordt ook wel het de-medicaliseren van het verzuim genoemd. Doel is de redenen van het verzuim te achterhalen. Is de werkdruk misschien te hoog? De werksfeer om te snijden? De cijfers zijn overigens ook per doelgroep in te zetten. Voor ouderen zou je als werkgever meer preventief beleid kunnen voeren door de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid te vinden.”

 

Hoe houd je ziekteverzuim onder controle als sterk groeiende organisatie?

“Ook bij verzuim geldt: voorkomen is beter dan genezen. Als er een juiste balans is tussen belasting en belastbaarheid, het werk inhoudelijk uitdagend is en werkverhoudingen prettig zijn, dan zijn dat al drie redenen minder om met een verkoudheid thuis te blijven. Verder is de kernboodschap: maak ziekteverzuim bespreekbaar en onderzoek wat medewerkers ondanks hun ziekte wél kunnen. Van werken wordt namelijk iedereen beter.”    

Delen

Journalist

Wendy de Liefde

Related articles