Weekly News

Willemijn Boskma, agile coach en adviseur bij Scrum Company HR

Agile HR: enkel voordelen

Lenig en flexibel. Dat is hoe agile werken het best is te omschrijven. Een agile manier van werken breekt grote projecten op en brengt deze terug naar korte, overzichtelijke perioden. Agile kent haar oorsprong in de IT, waarna meerdere bedrijfsonderdelen er kennis mee hebben gemaakt, waaronder marketing en HR.

Agile pas je niet van de een op de andere dag toe binnen je bedrijf. “Agile werken is een verandering in mindset, het is zoveel meer dan nieuwe werkmethodes”, aldus Willemijn Boskma, agile coach en adviseur bij Scrum Company. Agile werken betekent wendbaarheid, de klant centraal zetten, in korte cycli werken en knopen doorhakken. Boskma: “De overgang vereist een omschakeling in klantbenadering en een aanpassing in organisatiestructuur.” 


Een overgang naar agile HR betekent een veranderende omgang met je medewerkers. “Agile teams kennen een multidisciplinaire samenstelling, die ook nog eens regelmatig kan wisselen”, stelt Hans Junggeburt, arbeidssocioloog, adviseur en voormalig hoogleraar Nieuwe Arbeidsrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. Door agile te werken streven bedrijven ernaar maatwerk te leveren aan hun klanten. Het kan een complete omslag zijn ten opzichte van de huidige bedrijfscultuur, waar de nodige problemen uit voort kunnen komen. Junggeburt: “Bedenk goed of je de juiste mensen hebt en of je de juiste mensen bij elkaar hebt gezet. Belangrijker is het bewustzijn dat het management een vernieuwde rol inneemt. Zij zullen niet alleen controleren, maar ook moeten faciliteren en moeten accepteren dat bepaalde projecten mislukken. Dat risico brengt innovatief optreden met zich mee.” 


Verschillende divisies hebben te maken met een verandering bij doorvoering van agile werken. Intern dient de organisatie een plan te ontwikkelen hoe zij wil omgaan met agile in de business. Het takenpakket van HR verandert door de opkomst van zelforganiserende teams. Hierdoor moet de HR-professional een nieuwe rol oppakken, waarbij HR meer strategisch te werk gaat. Een HR-professional krijgt hierdoor te maken met een vernieuwd instrumentarium. Boskma: “De werving en selectie van nieuwe medewerkers betekent een grote omschakeling binnen organisaties. HR kan sneller, completer en betere keuzes maken door gebruik te maken van de juiste instrumenten. De opkomst van HR-analytics geeft de afdeling een betere ondersteuning.” 


Agile werken vergt continue ontwikkeling van medewerkers door de steeds veranderende markt. Boskma: “Cursussen volgen zie je steeds minder; juist het buddysysteem en mentoring zijn in opkomst. In de praktijk zie je dat de bevlogenheid en energie in agile teams hoger zijn. Dit leidt tot meer werkplezier en een hogere productiviteit.” Na een lange tendens van zelfstandig werken, is door agile werken het teamverband weer sterk teruggekeerd. Junggeburt: “Agile werken vraagt om zowel een persoonlijke mentaliteitsverandering als een cultuurverandering in de organisatie. Mijn ervaring leert dat professionals en de bedrijfscultuur vaak overtuigender agile zijn dan het management zelf.”

Delen

Journalist

Bram Zeldenrijk

Related articles