Weekly News

Petra Biemans, Lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap bij Hogeschool Inholland HR

'Agile werken doorbreekt hiërarchische verhoudingen'

3 vragen aan Petra Biemans

Lector HRM & Persoonlijk Ondernemerschap bij Hogeschool Inholland


Wat is uw visie op agile werken?

“De agile methode is bedacht door een aantal software-engineers: niet meer fasegewijs ontwikkelen, waarbij het ontwikkelpad lineair wordt doorlopen, maar in kleine stapjes. Agile werken past bij de huidige ontwikkelingen: door alle snelle veranderingen is meer dan een jaar vooruitplannen in de meeste branches niet meer zinvol. Het wendbaar maken en houden van de organisatie, de systemen en mensen daarbinnen, daar gaat het om. Hier kun je studenten ook al van bewust maken door tijdens opdrachten veel aandacht te besteden aan samenwerken. Deze opdrachten stel je dan zodanig samen dat meerdere vakgebieden worden aangeraakt.”


Welke ontwikkeling ziet u?

“Het interessante aan het breed omarmen van agile werken door het management is dat het management een methode omarmt die tegen allerlei traditionele managementprincipes in gaat.”


Zoals?

“Een manager wil in control zijn. Maar agile werken doorbreekt hiërarchische verhoudingen. Er moet zo veel onderling vertrouwen zijn dat de manager gewoon kan worden aangesproken als lid van het team. Ook wordt het hokjesdenken doorbroken en zullen aparte afdelingen onderling meer moeten samenwerken. Ook gaat het bij agile werken om het team, en niet om de beste individuen. Het zullen niet de professionals zijn die moeten wennen aan agile werken, maar de managers.”

Delen

Journalist

Related articles