Weekly News

Gerrit-Jan Zwenne DIGITALISERING

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 moet iedere organisatie compliant zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de volgende stap in de bescherming van persoonsgegevens en vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een belangrijk onderdeel is data mapping. “Het in kaart brengen van alle gegevensverwerkingen en -stromen binnen, van en naar de organisatie. Dit moet gebeuren om te voldoen aan de register- en documentatieplicht. Als de toezichthouder daar naar vraagt, dient een organisatie dat te kunnen verstrekken”, merkt prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne op. Hij is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. 


De juridische en economische gevolgen van niet-naleving van de AVG kunnen ernstig zijn. “De boetes zijn hoog. Ze kunnen oplopen tot 4% van de totale omzet van een organisatie. De toezichthouder heeft meer middelen om tegen niet-naleving op te treden.”   heeft een Technical Standard ontwikkeld. Deze norm helpt bedrijven en consultants in het proces naar compliancy. 


De Europese Unie verwacht dat de AVG leidt tot meer vertrouwen bij individuen. “Data is de nieuwe olie. De hoop is dat het vertrouwen bij de consument toeneemt en ze daardoor eerder hun gegevens durven te verstrekken. En dat moet leiden tot meer economische activiteiten. Of dat werkelijk gaat gebeuren, moeten we natuurlijk nog zien.”  

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles