Weekly News

Alternatieve manieren om economische groei te financieren

Financiële middelen zijn nodig om groei van je business te realiseren.

'Wanneer je een onderneming opzet met een innovatief product, biedt de overheid subsidies die het project ondersteunen en levensvatbaar kunnen maken.'

Ondernemend Nederland kent een goede economische periode. Het aantal werklozen daalt door het toenemend aantal banen bij nieuwe en groeiende bedrijven. In Europa verdiende de mkb in 2016 zo’n 3,9 biljoen euro, waar zo’n negentig miljoen mensen werkzaam waren.  Ondernemers willen de groei continueren, met vaak ambitieuze plannen. Hier zijn doorgaans forse financiële middelen voor nodig, die uit het eigen vermogen moeten komen of waarvoor het bedrijf bij een bank leent. Er zijn daarnaast ook andere mogelijkheden om geld te verkrijgen; alternatieve financiering. “Dit is een manier om financiering te verschaffen. Dit hoeft niet alleen te bestaan uit een kapitaalinjectie, het biedt ook meer betrokkenheid vanuit de financier”, aldus Bert Wams, adviseur bij de Financieringsdesk bij de Kamer van Koophandel.


Naast eigen geld, investeringen van familie en vrienden en beleggingen van de bank in je onderneming, zijn er verschillende opties om je organisatie van een kapitaalimpuls te voorzien. Er zijn tientallen alternatieve manieren van financiering. Drie voorbeelden om het verschil met een bank aan te geven. Allereerst crowdfunding, een populair middel om geld in te zamelen voor je project of uitbreiding door veel kleine bedragen op te halen bij een grote groep investeerders. Dit is ook een goede marketingcampagne waarmee je direct ambassadeurs voor je organisatie werft. Een tweede optie is het vinden van business angels, individuele investeerders die vaak een groter bedrag kunnen financieren. Wams: “Het voordeel hiervan is dat zij meer betrokkenheid bieden dan bijvoorbeeld een bank. Zij brengen hun netwerk mee, geven je advies en zij zijn vaak flexibeler qua aflossingen.” Business angels investeren voornamelijk in bedrijven met veel potentie. De derde optie en een wat minder bekend alternatief is een kredietunie. Dit is een coöperatie van ondernemers die andere ondernemers financieren. Kredietunies bieden tevens hun netwerk aan en fungeren als klankbord, echter ligt het te investeren bedrag lager dan bij business angels.”


Nieuwe mogelijkheden doen zich voor in het alternatief financieren. Wams ziet vier trends die een grote rol gaan spelen: “Stapelfinanciering, een combinatie van verschillende alternatieve financieringsmogelijkheden, is een manier die ondernemingen gebruiken om de hoogte van de totale financiering te realiseren.” De opkomst van blockchaintechnologie speelt een belangrijke rol, waarbij bedrijven zich voorbereiden op een nieuwe manier van werken. Met blockchain technologie kunnen (waarde)transacties tussen twee of meer personen zonder tussenkomst van derden worden getoetst en vastgelegd. ‘Iedereen investeerder’, zoals crowdfunding, biedt mogelijkheden voor eenieder om te investeren in interessante bedrijven of innovaties. Als laatste is de opkomst van FinTech een pijler waarmee financiële instanties rekening houden en waar zij hun manier van werken op aanpassen. “FinTech maakt het mogelijk om je via online platforms te koppelen aan investeerders. Dit leidt tot meer transparantie, snellere betalingen en nieuwe producten. ” 


Banken zijn al sinds jaar en dag een bekende kredietverstrekker. Wams geeft aan banken zeker niet uit te sluiten: “Alternatieve manieren van financiering bieden een hoop voordelen, zoals het gebruikmaken van het netwerk van de investeerder of de investeerder als klankbord gebruiken. Wel is het zo dat banken goede tarieven bieden, qua te betalen rente. Een groot deel van de ondernemers wordt goed en voldoende door de banken gefinancierd.” Wams sluit af met een tip. “Wanneer je een onderneming opzet met een innovatief product, biedt de overheid subsidies die het project ondersteunen en levensvatbaar kunnen maken. Ook dit kan je zien als alternatieve manier van financieren.” 


Delen

Journalist

Bram Zeldenrijk

Related articles