Weekly News

Blockchain-expert Andreas M. Antonopoulos DIGITALISERING

Andreas M. Antonopoulos: "Blockchain maakt banken en overheden overbodig"

Blockchain gaat de wereld aanzienlijk veranderen. De technologie maakt banken en overheden overbodig. Zij zullen hun barrières opwerpen, zegt blockchain-expert Andreas M. Antonopoulos. "Over dertig jaar is er meer veranderd dan sinds de komst van de pc."

Banken en overheden voelen zich bedreigd. Ze zullen de nodige barrières opwerpen. Reken op overheidsreguleringen en vergunningen.

Met een aan waanzin grenzende populariteit stijgen de koersen van virtuele valuta’s. Zo verdubbelde de koers van de bitcoin dit jaar ruimschoots. De blockchain, de technologie achter het digitale geld, is niet meer weg te denken, vertelt Andreas M. Antonopoulos, informatie-veiligheidsexpert en tech-entrepreneur.

Een bitcoin bestaat uit een blokje internetdata dat niet te manipuleren is. Het is dit stukje vertrouwen dat de blockchain zo revolutionair maakt: de technologie maakt bestaande autoriteiten overbodig. Betalingen worden dus verricht zonder bank, tegen minimale kosten en zonder tijdsverlies, wat enorme besparingen oplevert bij internationale transacties.

Maar zo’n digitaal blokje vertrouwen biedt behalve betaalmogelijkheden een uitgebreid palet aan vooruitzichten voor andere toepassingen. Zo wordt er gewerkt aan applicaties voor het registreren van land of andere eigendomsrechten, zonder dat er enige centrale organisatie zoals een kadaster voor nodig is. Alle vertrouwen wordt gedigitaliseerd. ‘Maar,’ relativeert Antonopoulos: ‘het is een kwestie van tijd voor de mens vertrouwen heeft in deze nieuwe technologie.’


We staan dan ook aan het begin van een heel nieuwe ontwikkeling. Hoe groot is het wantrouwen?

“Mensen proberen het te begrijpen en te controleren. De huidige terughoudendheid komt overeen met de huiver bij de komst van internet. Dat uitte zich met bijvoorbeeld een intern bedrijfsinternet. Dat zie je nu amper meer, want internet floreert juist door de openheid. Toch zie je dat er nu gewerkt wordt aan een gesloten blockchain. Maar dat slaat natuurlijk nergens op.”


Er verandert anders wel erg veel in korte tijd, wat voor velen moeilijk voorstelbaar is. Sommigen geloven het helemaal niet. 

“Dat is inderdaad een cruciale uitdaging. Het gaat om vertrouwen. De blockchain-technologie maakt een gecentraliseerde autoriteit overbodig. Alle instituten die sinds de komst van de industriële revolutie onze maatschappij hebben opgebouwd worden overbodig. Banken, accountants, notarissen, kleine overheden en op termijn misschien zelfs nationale overheden. Alles kan digitaal worden vervangen en op een veel betrouwbaarder manier.”


Gaan bedrijven zich anders organiseren?

“Bedrijven en organisaties gaan zichzelf opnieuw uitvinden. Transacties worden voortaan wereldwijd uitgevoerd, zonder grenzen en zonder centrale, controlerende instanties. De hiërarchie verdwijnt uit bedrijven die zakendoen zonder bedrijfsregistratie. De transparantie wordt ontzettend hoog zodat start ups eenvoudig kunnen crowdfunden en fundraisen.”


Welke sectoren verschuiven het snelst? 

“Op dit moment zit vooral het digitale betalingsverkeer in een versnelling. Globale online valuta als bitcoin werken beter, sneller en goedkoper dan banktransacties of creditcards. Tussen landen wordt nu al vrijwel alles online betaald en ook multinationals maken hier gebruik van. Dankzij digitale valuta kun je met twee of drie consultants een multinational runnen. En belangrijker nog: omdat vertrouwen in de technologie zit ingebakken, is corruptie uitgesloten. Daarom neemt deze ontwikkeling vooral een hoge vlucht in landen met een bankencrisis.”


De hele maatschappij gaat dus veranderen?

“Nee, de maatschappij blijft hetzelfde. We zijn alleen volledig anders georganiseerd. Blockchain maakt dat we relaties met elkaar aangaan zoals we nooit eerder konden. Internet heeft er een cruciaal onderdeel bij gekregen. Een component van vertrouwen. En dat is wat nu het internet of money mogelijk maakte.”


In welke landen gaat de overstap het snelst? In ontwikkelde landen of juist in ontwikkelingslanden waar minder hinder is van gevestigde structuren?

“Een beetje van allebei. Omdat geld nog het voornaamste onderdeel is, verschuiven de grootste hoeveelheden geld in die landen waar het geld is. China, Japan, de VS, West-Europa… Kijk je echter naar grassroots level: naar de hoeveelheid mensen die betrokken zijn bij de overstap, dan zijn het vooral landen als India, de Filipijnen, Colombia, Venezuela, Mexico, Indonesië. Landen dus met een financiële- of een bankencrisis.”


Loopt Nederland internationaal een beetje in de pas? 

“Ik ben een keer of tien in Nederland geweest. Er zijn een aantal start ups en communities, dus er gebeurt wel wat. Maar banken en overheden voelen zich bedreigd. Ze zullen de nodige barrières opwerpen. Reken op overheidsreguleringen en vergunningen. Als je echt wat wilt met blockchain, ga dan naar Singapore.”


De omschakeling gaat dus niet vanzelf? 

“Jawel hoor. Duizenden start ups doen nu al zeer ontregelende dingen. Als eerste zetten ze de bankwereld op z'n kop door transacties uit te voeren zonder rekening te houden met landsgrenzen. Financiële diensten als Swift en Moneygram, maar ook Visa en Mastercard krijgen behoorlijke concurrentie te duchten. Vertrouwd betalingen doorvoeren en checken kan allemaal met een eenvoudige app. Vooral in landen waar het vertrouwen in banken toch al onder druk staat gaat het hard.”


Banken kunnen wel inpakken!

“Ze gaan hetzelfde beleven als telefoniebedrijven na de komst van email en skype. Ze moeten er vooral rekening mee gaan houden dat ze veel macht, opbrengst en winst gaan verliezen. Voortaan moeten ze direct gaan concurreren met bedrijven als Google, Apple en Facebook. Banken moeten hun functie herzien. En hun tarieven. Sommigen zullen best lokale services kunnen blijven bieden.”


De gevestigde orde wordt hevig opgeschud. Voor veel mensen zal dat beangstigend zijn.

“In mijn filosofie wordt het juist tijd dat de klant de leiding neemt. Dat we alle mogelijkheden tot corruptie achter ons kunnen laten. Het is tijd voor ontregeling en voor echte concurrentie. Dat is het beste voor iedereen.”


Hoe lang gaat het duren voor het zo ver is? 

“Het hangt af van wat er gebeurt met het vertrouwen in de wisselkoers, de banken, instituties... Een overgang geschiedt niet in een vacuüm, maar in een crisis. De euro, de dollar, de yen; sinds 1931 zijn deze valuta nooit in dergelijke problemen geweest als nu. En ook het vertrouwen in democratie, politiek en instituties neemt af. Dat werkt allemaal mee aan een snelle overgang."

"Er hoeven dus geen generaties overheen te gaan, al is het voor de meesten boven de dertig volledig science fiction. Voor iedereen onder de 18 is het allemaal volstrekt natuurlijk. Zij hebben nu al meer vertrouwen in internet dan in bank, kerk, overheid, of welk instituut dan ook.”

Feit

Andreas M. Antonopoulos is informatie-veiligheidsexpert en tech-entrepreneur. Hij is host van de Let’s Talk Bitcoin podcast en adviseur bij Blockchain.info. Hij is spreker, leraar en auteur van twee boeken: ‘Mastering Bitcoin’, en ‘The Internet of Money’. 

Als consultant in bitcoin-gerelateerde start ups levert hij ook advies als expert in beveiliging, deskundigheid op het vlak van technische details en het gebruik van crypto-valuta's.


Delen

Journalist

Marc van der Sterren

Related articles