Weekly News

Annemarie Jorritsma FINANCE

Annemarie Jorritsma roept op tot transparantie rondom participatiemaatschappijen

Investeren leidt tot groeiende bedrijven, groeiende werkgelegenheid en daarmee een groei van onze welvaart. Investeringen zijn de brandstof van de economie. Dit moet gepaard gaan met communicatie. Maak inzichtelijk en leg aan de maatschappij uit wat je doet!

Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) vertegenwoordig ik een grote groep professionele investeerders. Participatiemaatschappijen, of private equity en venture capital, investeren in niet beursgenoteerde bedrijven. In Nederland hebben circa 1.400 bedrijven een participatiemaatschappij als aandeelhouder. In totaal werken hier 350.000 mensen en zetten deze bedrijven circa €85 miljard euro om. 


Participatiemaatschappijen hebben als gevolg van het faillissement van V&D de afgelopen jaren onder een politiek, journalistiek en maatschappelijk vergrootglas gelegen. In opdracht van minister Dijsselbloem deed de UvA onderzoek naar het effect van deze investeerders op hun stakeholders. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat het belang van participatiemaatschappijen blijvend is gestegen en dat zij een toegevoegde waarde hebben als tijdelijke eigendomsstructuur. Dit in tegenstelling tot wat velen in de maatschappij dachten.


De belangrijkste les die wij in dit proces hebben geleerd is toepasbaar op elke investeerder. En dat is: wij investeerders moeten veel meer communiceren en uitleg geven over wie wij zijn en wat wij doen. Dat vergroot de acceptatie en daarmee het algehele investeringsklimaat. Omdat wij zo lang in de luwte opereerden ontstonden spookverhalen. De wereld van het investeren is voor velen ongrijpbaar en onbekend maakt soms onbemind. Dat terwijl investeerders een belangrijke bijdrage leveren aan de BV Nederland! Bij de NVP hebben wij een speciale stuurgroep communicatie opgericht waarin leden kennis en ervaringen delen en worden gestimuleerd meer met de media te communiceren over ontwikkelingen bij portefeuillebedrijven. Daarnaast is er bij investeerders structureel meer aandacht voor ESG (Environmental Social and Governance). Als gevolg zien we veel meer begrip ontstaan in politiek en maatschappij. 


Investeerders zijn er in vele verschillende soorten en maten. Ik denk echter dat elke investeerder, groot of klein, een open houding naar de maatschappij zou moeten hebben. Zo kunnen we samen toewerken naar een breed gedragen open en positief investeringsklimaat en daarmee een sterker BV Nederland.


Annemarie Jorritsma

Voorzitter NVP

Delen

Journalist

Related articles