Weekly News

Bandenbewustzijn laatste jaren enorm toegenomen

Wagenparkbeheerders, maar ook automobilisten zelf, zijn de laatste jaren veel bewuster geworden van de kwaliteit banden onder hun voertuig. “Bij een derde van alle wagens wordt er inmiddels gewisseld tussen zomer- en winterbanden.”

De strenge winters van 2010, 2011 en 2012 hebben de aandacht voor banden een stevige aandachtsimpuls gegeven. Wat daarbij heeft geholpen is dat bedrijfstakorganisatie Vaco juist in deze periode is begonnen met de campagne om De Bandenwisselweken te promoten. Die werd gestart om automobilisten bewust te maken van het verschil tussen reguliere banden en winterbanden. Tim van der Rijken is directeur van Vaco. Hij vertelt dat inmiddels een derde van alle personenwagens op winterbanden rijdt. 


Dat percentage is zeer acceptabel. In Duitsland is ongeveer negentig procent van het wagenpark in de koude maanden uitgerust met winterbanden. Daar geldt echter een duidelijke verplichting om autobanden te hebben die geschikt zijn voor de weersomstandigheden. Bij ons wordt die beslissing door fleetowners of automobilisten zelf genomen. Van der Rijken: “Wat we nog nadrukkelijker willen onderstrepen, is dat winterbanden heus niet alleen een rol hebben bij sneeuw en ijs op de weg. Al bij een temperatuur onder de zeven graden Celsius presteren winterbanden duidelijk beter dan zomerbanden.”


De bandenwereld is er één van noviteiten. Op dit moment zijn er ruim 30.000 bandentypen beschikbaar. En er komen jaarlijkse honderden nieuwe modellen bij. Veiligheid is daarbij het belangrijkste aandachtspunt voor gebruikers. Dat aspect staat met stip op nummer één. Als je gebruikers vraagt waar een nieuwe band aan moet voldoen, dan krijgt dat thema volgens de directeur van Vaco veruit de meeste aandacht. “Maar verder spelen nog tal van andere factoren een rol. Denk aan elementen als prijs, comfort, geluidsniveau en uiterlijk. Banden die automobilisten tien of twintig jaar geleden mooi vonden, vallen mogelijk nu minder in de smaak.” Een ander belangrijk punt naast veiligheid is duurzaamheid. Daarbij gaat het niet alleen om slijtage van de banden, maar ook over brandstofverbruik.


Vaco toont zich tevreden over het toegenomen bandenbewustzijn, maar toch zijn er nog stappen te zetten. De ANWB gaat dagelijks 230 keer op pad om mensen met een lekke band te helpen. Uit onderzoek in opdracht van Vaco onder 1.500 auto’s blijkt dat veertig procent van de auto’s één of meer banden heeft met een gebrek. “Bij acht procent van de voertuigen is het gebrek zo ernstig dat de band vervangen moet worden. Hieruit kunnen we opmaken dat we nog een kwaliteitsslag kunnen maken.” Dat zit ‘m onder andere in de loadindex, die op de zijkant van de band staat en aangeeft hoeveel gewicht een band kan dragen. Of in het snelheidssymbool, dat aangeeft voor welke snelheid de band geschikt is. Wat blijkt? Vijf procent van alle voertuigen in Nederland rijdt rond op banden die niet geschikt zijn. Van der Rijken: “Uit veiligheidsoverwegingen zou de overheid daar veel strenger op moeten toezien. In omringende landen gebeurt dat al, maar Nederland is helaas terughoudend op dat vlak.” 

Feit

In Duitsland is ongeveer negentig procent van het wagenpark in de koude maanden uitgerust met winterbanden. Tim van der Rijken, directeur van Vaco.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles