Weekly News

Behavioural Finance toegepast door Dutch Darlings

De Dutch Darlings Strategie maakt gebruik van Behavioural Finance: de wetenschap die het gedrag van mensen aangaande hun beslissingen op financieel gebied bestudeert. Het blijkt dat beleggers zich vaak laten leiden door emoties. De Strategie herkent deze emoties en maakt er gebruik van om offensief te handelen. Deze Strategie is sinds 2009 toegepast op privé-account(s) (gecontroleerd door accountant) en heeft een rendement van 19% per jaar gehaald. Sinds 1 januari 2015 wordt dit model op het Dutch Darlings Fund toegepast en sindsdien heeft het fonds +75% behaald. Het fonds staat onder toezicht van de AFM en wordt beheerd door Elite Fund Management, dat als beheerder is opgenomen in het AFM register. Het Fonds staat qua rendement op nr. 1 in de Morningstar in de rubriek Long/short Europa. Elke maand wordt een informatieavond gehouden. De Fondsmanager Frans Schreiber licht de Dutch Darlings toe.


75% in drie jaar is een hoog rendement. Wat doet het fonds?

Het Dutch Darlings Fonds onderscheidt zich van andere fondsen, in die zin dat het geen passief beleggingsfonds is, maar actief handelt met haar kapitaal. Zij belegt alleen in Nederlandse aandelen, gaat zowel long als short, gebruikt soms termijncontracten en opties om af te dekken of extra rendement te maken en zet soms (in goede tijden) een hefboom in, om extra aandelen te kopen.


Hoe ziet de strategie eruit?

Ik vraag altijd aan beleggers: waarom gaat de koers omhoog? Vaak zeggen beleggers: “omdat de winst stijgt of omdat de balans gezond is”. Dat kan wel zo zijn, maar dat is niet de belangrijkste reden. Er is maar één reden en dat is dat er meer kopers zijn dan verkopers!

De Strategie kijkt wat er gebeurt in de markt, waar zijn beleggers aan ’t kopen, waar zijn ze aan ’t verkopen. Raken ze euforisch, of juist in paniek. Dus de Strategie kijkt niet naar de fundamenten van een bedrijf, maar houdt de kopers en verkopers scherp in de gaten. Zij bepalen uiteindelijk de prijs van een aandeel en niet de balans of de winstcijfers. De strategie Dutch Darlings kijkt dus naar het gedrag van de beleggers in de markt. Dit is gebaseerd op Behavioural Finance. Deze wetenschap gaat ervan uit dat mensen niet rationeel zijn/handelen, maar zich laten leiden door emoties. Het Dutch Darlings Fund herkent deze emoties. De markt is niet efficiënt.


Kun je een voorbeeld geven dat mensen niet rationeel zijn?

Mensen en beleggers hebben o.m. last van zelfoverschatting: 90% van de automobilisten denkt dat hij of zij beter dan gemiddeld rijdt. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dit zie je terug in de beurs, mensen handelen te vaak en handelen te emotioneel. Ze kopen vaak op hoogtepunten en verkopen op dieptepunten, terwijl dit juist andersom zou moeten.

Daarnaast d enken ze dat ze goede stockpickers zijn, terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 90% van de professionele fondsbeheerders de markt niet kan verslaan.


Wat zijn de belangrijkste risico’s?

Het Fonds gebruikt soms een hefboom in goede tijden, hierdoor wordt extra geld geleend om aandelen te kopen. Daardoor stijgt de volatiliteit en het risico. Daarnaast gebruikt het fonds soms derivaten om haar posities af te dekken wanneer koersen dreigen te dalen of om snel long te kunnen gaan. Tenslotte gaat het fonds soms short in aandelen, dit kan gevaarlijk zijn wanneer deze niet dalen, maar blijven stijgen. Natuurlijk checken en rapporteren de fondsmanager en riskmanager ieder afzonderlijk de leverage volgens de bruto en commitment methode conform voorgeschreven wet- en regelgeving. Voor een compleet overzicht van de risico’s verwijs ik naar het prospectus van het fonds (www.alphafondsen.nl/dutch-darlings-fund).


Disclaimer: Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Elite Fund Management BV accepteert geen verantwoordelijkheid voor willekeurig welk verlies veroorzaakt door het (direct of indirect) gebruik van deze publicatie. Lees voordat u het fonds koopt de essentiële beleggers informatie en het prospectus.


Delen

Journalist

Related articles