Weekly News

Bart Wetselaar, commercieel manager bij BigData Republic. DIGITALISERING

Big data: stap voor stap

"Het is een complex vakgebied waarin verschillende disciplines goed moeten samenwerken om tot een goed resultaat te komen."

Big data, je kunt er bijna niet meer omheen. Een aantal bedrijven in Nederland heeft al grote stappen gezet op het gebied van embedded analytics, maar de meeste bedrijven bevinden zich nog in de awareness of proof-of-concept fase. “Zodoende spelen big data projecten zich af op verschillende niveaus en kunnen de meeste bedrijven nog niet autonoom projecten uitvoeren”, constateert Bart Wetselaar, commercieel manager bij BigData Republic. “In de awareness fase worden belangrijke strategische en organisatorische keuzes gemaakt. Hierbij wordt nagegaan wat de meest geschikte use-cases zijn bij een use-case discovery traject. Zo kom je anders binnen dan wanneer een organisatie al een volwassen big data platform heeft staan.”Het volgende level is actionable insights. In deze fase worden bedrijven gefaciliteerd en geassisteerd in het ontwerpen en implementeren van voorspellende modellen. “De bedoeling is dat deze modellen in een productieomgeving, embedded analytics, komen. Uitgangspunt moet altijd het doel zijn. Wat wil de organisatie bereiken met het big data project? De technologie zou slechts moeten dienen als middel.”Wetselaar merkt op dat het belangrijk is dat de strategie van de organisatie, de wens van de business unit en de projecten van de data scientist op één lijn zitten en
dezelfde visie uitstralen. “Juist in die combinatie zien we dat bedrijven moeite hebben. Wanneer deze alignment niet goed is, landt het niet in de organisatie en wordt er niets mee gedaan.”Ook de juiste persoon op de juiste plek is volgens Wetselaar essentieel. “Het is een complex vakgebied waarin verschillende disciplines goed moeten samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Een data scientist die data analyseert en interpreteert, heeft andere kwaliteiten dan de vaardigheden die nodig zijn om de modellen in productie te zetten in een big data omgeving. Let daar als bedrijf op.”

Delen

Journalist

Mark Seggelen

Related articles