Weekly News

Data gaat onze bedrijfsprocessen veranderen

De digitale snelweg gaat de manier waarop we zaken doen veranderen. Door data-analyse, artificiële intelligentie en door slimme sensoren. Er is een maar: “We hebben een enorm tekort aan data engineers.”

Computers zijn nu vaak nog domme baby’s die domme dingen doen, maar dat gaat snel veranderen.

Computers worden slimmer, data is het nieuwe goud waar geld mee te verdienen is. “Neem autoleasebedrijven. In principe verhuren ze alleen auto’s, maar met alle slimme sensoren die tegenwoordig in een auto zitten, verhuur je in feite een iPad op wielen. Als leasemaatschappij ben je eigenlijk een IT-bedrijf. Met de verzamelde data kun je nieuwe diensten aanbieden.” Aan het woord is Johan Versendaal.


Volgens de lector en bijzonder hoogleraar digitalisering moeten bedrijven nadenken over nieuwe verdienmodellen. “Dan moet je soms een hele omslag maken. Er is er een grote rol weggelegd voor de blockchaintechnologie.” Hierbij kan op een veilige en betrouwbare manier data uitgewisseld worden tussen meerdere partners in een keten. “In de financiële wereld wordt hier volop mee geëxperimenteerd. Het zijn vaak proeven, maar als je als bedrijf nu niet voorsorteert, ben je straks te laat.” Versendaal pleit daarbij voor kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.


Ouderwetse bedrijven die geen omslag maken, gaan failliet of blijven klein. IT-bedrijven zijn al groot en zullen alleen nog verder groeien. “Tien jaar geleden stond er slechts één IT-bedrijf in de top 5 met hoogste beurswaarde. Nu zijn het allemaal IT-bedrijven, van Microsoft tot Amazon en Facebook. Deze bedrijven hebben één ding gemeen: Ze maken geen fysiek product dat van een fabrieksband afrolt. Data is hun belangrijkste bezit.”


Met slimme sensoren kunnen we alles verzamelen en meten, maar data verzamelen alleen is niet genoeg. Hoe analyseren we die gegevens, en doen we daarbij recht aan de privacy van individuen? Als het aan de hoogleraar ligt hebben bedrijven die mee willen doen in de top dataspecialisten in dienst. Maar die zijn schaars. “Uiteindelijk moet je op de basisschool al met programmeerlessen beginnen, want we hebben een enorm tekort aan data engineers.”


Daarnaast moet de data die we delen en verzamelen ook beveiligd worden. Momenteel loggen we allemaal met gebruikersnamen en wachtwoorden in op databases en ICT-systemen. In Zweden zag trendwatcher Vincent Everts hoe het anders kan. Een door de overheid georganiseerd veilig ICT-systeem, waarbij bedrijven bijvoorbeeld onderling contracten kunnen tekenen. Een soort van DigiD, maar dan veel beter en uitgebreider, meent hij. “Je kunt bijvoorbeeld met je mobiele telefoon en een code bewijzen wie je bent.”


In Nederland wordt hard gewerkt aan Idensys, een nieuwe manier voor online identificatie. Dat moet online zaken regelen veiliger maken. “Als je online met een middel bij verschillende instanties kunt inloggen, maakt dat het zakendoen veel eenvoudiger.”

Hij wijst naar de gezondheidszorg waar zorginstellingen nu via allerlei verschillende ict-systemen informatie uitwisselen. “Via blockchaintechnologie zou je dit veel makkelijker kunnen doen.”


ICT en automatisering gaan vaak gepaard met personeelsreductie. Intelligente screeningssoftware automatiseert bijvoorbeeld het screenen van cv’s door gebruik te maken van Artificiele Intelligentie. Everts verwacht dat er nog meer banen verloren zullen gaan. “De kwaliteit van chatsystemen verbetert razendsnel, straks kan 85 procent van de vragen die nu op een klantenservice binnenkomt, door een chatrobot worden afgehandeld. De makkelijkste 40 procent van de vragen kan nu al geautomatiseerd beantwoord worden. Ook op het gebied van documentherkenning boeken we vooruitgang. Computers zijn nu vaak nog domme baby’s die domme dingen doen, maar dat gaat snel veranderen. We hebben jaren lang de motor van de computer opgevoerd, nu is de computer in staat een diagnose te stellen en problemen op te lossen.”


Dat gaat leiden tot werkloosheid, aldus de trendwatcher. Waarom zou je werk dat door een robot gedaan kan worden, door een mens laten doen? “Alleen maar om werkgelegenheid in stand te houden? Dat denk ik niet. Robots zijn productiever, dus er wordt meer geld verdiend. Maar er is wel minder werk, vraag is hoe we dat geld tussen de werkenden en niet-werkenden gaan verdelen.”

Feit

Bij blockchaintechnologie gaat het om de overdracht van waarde. Als je momenteel bijvoorbeeld iets wilt betalen, gaat dat via een bank. En waardetransacties van panden worden via een notaris vastgelegd. Iedere keer is er een derde partij nodig die zegt dat het om een geldige waarde-overdracht gaat. De blockchaintechnologie vervangt de derde partij, er is gezamenlijke database waar bijvoorbeeld instaat wie eigenaar is van wat. Als geld of een pand van eigenaar verandert, wordt dat in de database aangepast. Rommelen met de database is niet mogelijk, de database staat namelijk in de cloud. De bekendste toepassing van blockchaintechnologie is de bitcoin.

Delen

Journalist

Malini Witlox

Related articles