Weekly News

Michiel Steltman DIGITALISERING

De digitale mainport is de basis voor digitalisering

Digitalisering is hét onderwerp van gesprek aan de directietafel. Anno 2017 is overheidsbeleid of een bedrijfsstrategie zonder een digitale component ondenkbaar. Digitalisering is harde noodzaak om competitief te blijven. Nieuwe digitale concurrenten zijn geen winkels, reisbureaus of banken met een website, maar internetbedrijven die met hun diensten de formules in de retail, de reiswereld en de financiële sector hebben veranderd. Digitalisering is daarmee iets heel anders dan het klassieke "automatiseren", dat efficiencyverbetering en kostenbesparing als doelstellingen had.

Digitalisering gaat ook over een fenomeen dat "permissievrije innovatie" heet: innoveren zonder vergunningen of andere hoge drempels. De term werd bedacht door Vint Cerf, de grondlegger van het Internet, die permissievrije innovatie “the cornerstone of the Internet” noemt. Daarvoor is een mix van randvoorwaarden en ingrediënten nodig en alles moet binnen handbereik zijn. Er zijn maar een paar plekken op de wereld die dat hebben en Nederland is daar één van. We hebben naast de fysieke mainports namelijk ook een digitale mainport, een ecosysteem dat ontstond rond de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), het grootste internetknooppunt ter wereld. De verbindingen met de rest van de wereld trokken een snelgroeiende datacenter sector aan en dat resulteerde weer in een diverse en omvangrijke hosting- en cloud sector. Tel daarbij een beroepsbevolking met handelsgeest en een internationale oriëntatie, goede fysieke bereikbaarheid, een stabiel politiek klimaat, toegang tot kapitaal om te ondernemen, en een overheid die graag internationale bedrijvigheid aantrekt. De sterke positie als digitale gateway naar Europa trok grote merken als Google, Microsoft en anderen aan die hier datacenters bouwden waarmee ze de rest van Europa bedienen. Nederland staat nu hoog in de internationale lijstjes die gaan over digitalisering en innovatie en heeft daarmee toekomstig verdienvermogen binnen gehaald.


Maar geen voorsprong is vanzelfsprekend. De eigenschappen van de mainport zijn ook de achilleshiel. Alle voorwaarden voor die sterke positie moeten aanwezig zijn en blijven. En daarvoor moet iedereen scherp blijven, ook de overheid. De nieuwe coalitie vond digitalisering belangrijk genoeg om het op de agenda te zetten. Het geeft hoop dat Rutte III de positieve kanten ziet. Maar toen Nederland in de vorige eeuw begreep dat onze economische toekomst afhing van de fysieke mainports, staken kabinetten miljarden in de fysieke infrastructuur terwijl het bij de digitale infrastructuur slechts bij prijzende woorden blijft. Blijkbaar ziet de overheid het internet in de eerste plaats als een bron van zorgen over veiligheid, en de digitale infrastructuur als een markt in plaats van als basisvoorwaarde voor het concurrerend houden van Nederland in de mondiale economie.


Er is voor de sector en voor DINL daarom nog veel werk aan de winkel om uit te leggen hoe het zit. En het is te hopen dat het kabinet naast prijzende woorden ook daadkracht zal tonen als het gaat om het ontwikkelen van talent, het borgen van groeimogelijkheden voor datacenters en andere infrastructuur, investeren in proeftuinen en research, en stimuleren van andere randvoorwaarden die de mainport en de permissievrije innovatie aanjagen. Het is essentieel voor de digitaliseringsagenda van kabinet en bedrijfsleven dat die randvoorwaarden worden geborgd en versterkt, zodat we mee kunnen blijven doen in de digitale top, en het verdienvermogen van Nederland in een snel digitaliserende wereld op peil kunnen houden.


Michiel Steltman

Directeur Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)


Delen

Journalist

Related articles