Weekly News

De kwaliteiten van duurzaam beleggen

Een focus op duurzaamheid geeft beleggers een bredere visie. Dat is een enorm voordeel, zegt duurzaamheidsexpert Eric Borremans.

Wat is het verschil tussen duurzaam beleggen en traditioneel beleggen? 

 ‘Duurzaam beleggen gaat hand in hand met verantwoordelijk kapitalisme. Het gaat erom dat we vanuit een bredere visie naar de economie kijken. Bij Pictet Asset Management doen we dat door te kijken naar de interacties tussen de economie en het natuurlijk leefmilieu. Deze interacties werken twee kanten op. De economie heeft een enorme impact op de klimaatverandering, maar aan de andere kant heeft de klimaatverandering ook een grote invloed op de economie.’ 


Hoe integreert Pictet AM duurzaamheidscriteria in haar beleggingsbenadering? 

'Er is geen wondermiddel voor het opnemen van duurzaamheidscriteria in een beleggingsbeleid. Bij Pictet AM hanteren we verschillende benaderingen. Bij onze thematische strategieën richten we ons op het beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor milieu-uitdagingen. Een goed voorbeeld hiervan is het Pictet-Water fonds. Een andere aanpak is gebaseerd op wat we ‘best-in-class’- beleggingen noemen. Hierbij selecteren we koplopers op het gebied van duurzaamheid in de verschillende sectoren door te kijken naar hun milieubeleid, sociale praktijken en bestuur (ESG) en de impact op de economie. Bij elkaar vertegenwoordigen deze strategieën €10 miljard van de ongeveer €140 miljard die in onze aandelenstrategieën wordt belegd. Voor het resterende deel richten we ons op ESG- criteria als instrument om potentiële “torpedo’s” te detecteren, zoals bedrijven die in grote schandalen zijn verwikkeld of die structurele zwakten in het bestuur vertonen. Wij mijden ook bedrijven die betrokken zijn bij de productie of handel in controversiële wapens. We brengen onze stem uit op aandeelhoudersvergaderingen en communiceren met bedrijven door hen persoonlijk te ontmoeten.’ 


Wat is de invloed van duurzaam beleggen op het verwachte risico en het rendement van een portefeuille? 

'Door ons te richten op een klein gedeelte van de economie beperken we het beleggingsuniversum van onze thematische strategieën. Deze thema’s worden echter gekenmerkt door een zeer aantrekkelijke groei. Gemiddeld groeien de sectoren waarin we beleggen gemiddeld met 6% tot 8%, vergeleken met een groeipercentage van 2% tot 3% voor de bredere economie, zeggen analisten en Bloomberg. Een ander voordeel van hoe onze fondsmanagers thema-investeringen benaderen, is de bekwaamheid om de blootstelling aan de conjunctuurcyclus te beheersen. Op deze manier zijn er tal van mogelijkheden om portefeuilles te creëren met een risico- rendementsverhouding die superieur is aan die van een belegging in gewone aandelen. Om een voorbeeld te geven: sinds de oprichting in 2000 presteert het Pictet-Water fonds, dat zich richt op bedrijven die water beheren, recyclen en distribueren, gemiddeld 5% per jaar beter dan het brede MSCI World Index. Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, geloven wij dat het belangrijk is ernaar te streven alle kansen die nog op ons pad komen, tot een aanwinst te maken.’ 


Disclaimer:
Dit document wordt alleen gebruikt voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop, aanbeveling of beleggingsadvies. Deze informatie is vastgesteld op basis van gegevens,
Voorspellingen, prognoses, verwachtingen en hypothesen die subjectief zijn. De analyse en conclusies zijn de uiting van een opinie, gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op een specifieke
datum. De effectieve ontwikkeling van de economische variabele en waarden van de financiële markten kunnen aanmerkelijk afwijken van de meegedeelde indicaties in dit document.

Delen

Journalist

Related articles