Weekly News

De Nederlandse digitale infrastructuur behoort tot de wereldtop

De Nederlandse digitale infrastructuur behoort tot de absolute wereldtop. In internationale vergelijkingen komen onze mobiele netwerken als beste uit de bus. De internetdekking is bijna 100%. We hebben een van de grootste internetknooppunten ter wereld en we zijn een aantrekkelijke plaats voor datacenters. Dat is fijn voor iedere Nederlander die overal zonder haperingen muziek wil streamen en selfies wil uploaden. Maar dat is pas het begin. De digitale infrastructuur is het fundament van een digitale economie waar we allemaal van profiteren. En er liggen nog enorme kansen om digitalisering verder te benutten.

De digitale economie is de optelsom van alle toegevoegde waarde die bedrijven leveren dankzij de inzet van ICT. Denk aan die handige app die ervoor zorgt dat je je bankzaken altijd en overal kunt doen. Maar ook de slimme distributiecentra die je pakketje binnen 24 uur bij je thuis doen belanden. Of de software die ervoor zorgt dat je arts snel de juiste diagnose kan stellen. Om dat allemaal mogelijk te maken, zijn duizenden bedrijven dagelijks in de weer met het produceren en onderhouden van hardware, software en digitale processen.


Deze digitale diensten kunnen bloeien dankzij de vruchtbare bodem van onze digitale infrastructuur. De economische waarde hiervan is niet te onderschatten. Niet voor niets noemt het CBS de ICT-sector de motor achter de economie. In het nieuwe regeerakkoord wordt investeren in digitalisering genoemd als een van de speerpunten. Toch denk ik dat de volledige potentie van de digitale economie nog onvoldoende wordt herkend. De digitale transformatie zou centraal moeten staan in discussies over de grote uitdagingen van deze tijd.


Neem duurzaamheid. De komende tien jaar moeten we op alle mogelijke manieren energie en CO2-uitstoot besparen. Dankzij slimme digitale toepassingen hoeven we minder vaak te reizen, kunnen we onze gebouwen efficiënt verwarmen, producten efficiënt produceren en op tal van andere manieren onnodig energieverbruik voorkomen. Dat scheelt miljoenen tonnen CO2-uitstoot. Om nog maar te zwijgen over het belang van digitale technologie voor de flexibele, decentrale energievoorziening van de toekomst.


Neem de zorg. In een vergrijzende samenleving moeten we zoeken naar manieren om ons niveau van zorg in stand te houden. Met digitale technologie hebben we meer toegang tot zorg vanuit huis. Of juist toegang tot ons werk, zodat we thuis voor onze partner kunnen zorgen. Robots kunnen zware taken overnemen van verplegend personeel, zodat zij zich meer kunnen richten op de patiënt. Big data en machine learning openen deuren naar nieuwe behandelingen en zelfs medische doorbraken. Daarmee redden we levens en besparen we kosten.


De combinatie van kunstmatige intelligentie, big data en het internet of things gaat een enorme impact hebben op onze samenleving. Digitalisering kan helpen onze steden veilig, schoon en bereikbaar te houden. Het kan bijdragen aan duurzame voedselvoorziening, een goed functionerende overheid, toekomstbestendig onderwijs en een innovatieve industrie. 


Nu is het moment om na te denken over hoe we de digitale transformatie willen benutten en wat daarvoor nodig is. Digitalisering is geen losse ontwikkeling maar de rode draad door belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Als we dat doen, dan wordt duidelijk dat het belang van de digitale infrastructuur veel verder reikt dan het probleemloos uploaden van selfies.


Lotte de Bruijn
Nederland ICT

Delen

Journalist

Related articles