Weekly News

HR

De nieuwe arbowet zet preventie centraal

De betrokkenheid van werknemers verhogen en verzuim preventief tegengaan. Dat is de gedachte achter de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) die per 1 juli ingaat. 

Een open spreekuur voor werknemers, een bedrijfsarts die vrij over de werkvloer mag rondlopen en een duidelijkere rol voor de preventiemedewerker: het zijn zo maar drie belangrijke wijzigingen die in de nieuwe Arbowet staan, te lezen op ArboNed.nl. Volgens de overheid zouden de aanpassingen de betrokkenheid van werkgevers en werknemers versterken en de rol van de bedrijfsarts verbeteren. 


Bij ingang van de nieuwe wet wordt het voor werknemers onder andere mogelijk om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Daarnaast wordt de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts extra benadrukt, omdat deze een adviserende rol op zich neemt.


Iedere werknemer krijgt het recht om via een open spreekuur een bedrijfsarts te bezoeken. Ook als hij of zij nog niet verzuimt of klachten heeft. Op die manier kan verzuim worden voorkomen. In het verleden kon een werknemer via een open spreekuur alleen terecht bij een arbo-deskundige.


De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Tot nu toe bleef de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in zijn spreekkamer. Vandaar uit kan hij niet zien, horen en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt en leeft. Uiteraard zal de bedrijfsarts dit enkel doen wanneer dit nodig is en vindt het bezoek plaats in overleg met alle betrokkenen. De vrije toegang tot de werkvloer zou moeten betekenen dat hij organisaties breed en preventief kan adviseren.


De arts moet in de toekomst nauw samenwerken met de preventiemedewerker. De benoeming van de preventiemedewerker zal voortaan met instemming van de medezeggenschapsraad plaatsvinden. Hiermee moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers, terwijl de medezeggenschap medeverantwoordelijk is voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.


Delen

Journalist

Ger de Gram

Related articles