Weekly News

Marja Versleijen, managing director PitPoint Nederland ZAKELIJKE MOBILITEIT

De transitie naar fossielvrij vervoer

3 vragen aan Marja Versleijen, managing director PitPoint Nederland


Hoe ziet de transitie naar schoon en fossielvrij vervoer eruit?

“In 2030 willen we in Nederland volledig emissievrij rijden. Dat is althans de ambitie. Groengas is één van de brandstoffen waarmee de automobilist nagenoeg CO2-neutraal rijdt. Groengas wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij de vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Deze oplossing zal nog tientallen jaren zijn rol bewijzen. ”


Wie zijn de belangrijkste spelers voor succes?

“Uiteraard is de fleetowner die schoner en duurzamer wil gaan rijden van doorslaggevend belang, maar ook het ‘klimaat’ om hem heen moet meebewegen om het tot een succes te maken. Zo spelen autofabrikanten een belangrijke rol voor beschikbaarheid van schone voertuigen. Daarnaast heeft de overheid een schone taak om de regelgeving in te richten. En als laatste de partijen die zorgen voor de tank- en laad infrastructuur voor deze schone voertuigen.


Gaat het nu om kosten in de portemonnee of bewust schoner rijden? 

“Dat zijn eigenlijk allebei overwegingen bij zakelijk vervoer. Natuurlijk heeft het kostencomponent een belangrijke invloed op de vervoersbeslissing, maar dat neemt niet weg dat ik ook merk dat gebruikers meer bewust raken van deze discussie. Omwille van onszelf, maar ook voor de volgende generaties, is er meer aandacht voor schoner vervoer.”


Delen

Journalist

Related articles