Weekly News

Digitale transformatie naar een toekomstbestendige HR-organisatie

HR kent uitdagingen die vragen om een digitale transformatie. Ten eerste wordt HR meer en meer een strategische business partner. Hierbij zijn datagedreven advies en focus op de interne klant essentieel. Daarnaast is er in de laatste jaren beperkt geïnvesteerd in de optimalisatie van de HR-systemen en onderliggende (gestandaardiseerde) processen. ‘Om deze uitdagingen te realiseren, is een transformatie van HR onontkoombaar om te profiteren van digitale technologie’, aldus Ramon van den Heuvel, partner bij Improven.De basis op orde

Improven brengt de basis op orde voor HR Digital Transformation door het creëren van de juiste randvoorwaarden op vier aandachtsgebieden: Organisatie, processen, systemen en mensen. ‘Pas dan kan HR de behoeften van haar interne klant goed vertalen in efficiënte HR- en IT-oplossingen. Wat hebben zij nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren?’ stelt Van den Heuvel. 


De laatste jaren begeleiden wij o.a. grote bancaire instellingen, ministeries en complexe retailbedrijven in deze transformatie. Onze projecten lopen uiteen van het inrichten van Data Analytics in een HR Shared Service Center tot Project Management tijdens de implementatie van HR Tooling. Of juist van het optimaliseren van HR processen als “Talent to Grow” en als “Hire to Retire”.


De gemeten data

HR-medewerkers dienen zelf voldoende kennis en begrip te hebben van de relatie tussen HR-processen, -systemen en -data tijdens de digitale transitie. Van den Heuvel: ‘Is duidelijk op welke KPI’s HR stuurt met welk doel? Het begint met kennis van de belangrijkste HR-doelstellingen en hoe zij zijn vertaald in meetbare indicatoren in rapportages en dashboards. Wat wordt gemeten en volgens welke norm?’ Begrip van hoe indicatoren zijn gedefinieerd, biedt inzicht in welke data moet worden vastgelegd en gemeten. 


Drietrapsraket

‘Het proces van digitale HR-transformatie is een drietrapsraket: richten, inrichten, verrichten’, aldus Van den Heuvel. ‘Samen met de organisatie bepalen we de doelstellingen voor de toekomst (richten). De doelstellingen worden vertaald naar inrichtingseisen voor de toekomstige HR-functie (inrichten). Uiteindelijk resulteert dit in vereisten aan de organisatie, processen, systemen en mensen (verrichten). Als je HR goed inricht op deze vier aandachtsgebieden stel je HR in staat adequaat te reageren op de trends en uitdagingen van de toekomst. HR is immers in control en in staat om door voorspellende analyses te adviseren over passende HR-interventies.’


Adviesorganisatie Improven verbetert met 100 bevlogen consultants de processen, informatievoorziening en onderliggende datastromen vanuit Finance-, HR/IT en Risk-perspectief. De belofte? ‘Het kan altijd beter!’


Voor meer informatie kijk op www.improven.nl of bel met Ramon van den Heuvel op 

06-10896879.


Feit

·        Circa 8% van de totale bedrijfskosten bestaat uit administratieve kosten op het gebied van HRM.
·        71% van de organisaties heeft HR Analytics hoog op de prioriteitenlijst staan.
·        37% van de HR-managers denkt bij HR Analytics aan tools om operationele HR-rapportages te maken.

Delen

Journalist

Related articles