Weekly News

Marjolein Duchateau DIGITALISERING

Digitalisering in het onderwijs is maatwerk

“Het gebruik van ICT is een belangrijk hulpmiddel om het onderwijs te verbeteren, uitdagender en spannender te maken. Digitalisering biedt de mogelijkheid talenten te ontwikkelen”, zegt Marjolein Duchateau. Zij is manager ICT bij Orion. Als voorbeeld geeft ze een jongere die slechts met zijn ogen kan knipperen. “Door ICT-ondersteuning bestuurt hij nu met zijn oog een computer. Hij heeft de mogelijkheid te communiceren, zich te uiten, te schrijven. Het geeft hem meer bewegingsvrijheid.” 


De Amsterdamse stichting Orion is gespecialiseerd in het geven van onderwijs, begeleiding en zorg aan leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte en leerlingen met psychiatrische en/of gedragsstoornissen. 


Leerkrachten en directeuren kijken hoe zij het onderwijs kunnen aanpassen aan de toekomst en de vaardigheden die in de toekomst nodig zijn, laat Duchateau weten.  “Het is de balans tussen aan de ene kant het traditionele onderwijs met daarbij de waardevolle kennis die leerkrachten hebben, zowel didactisch pedagogisch als vakinhoudelijk. En aan de andere kant het stimuleren van vaardigheden die leerlingen nu ook nodig hebben. Hierbij staan een onderzoekende houding en eigenaarschap van hun eigen leren centraal.” 


Het lesmateriaal is maatwerk. “Leerlingen een gepersonaliseerd aanbod aanbieden, rekening houdend met niveau of beperking. Dat is de de uitdaging in het onderwijs.” Achter de adaptieve programma's zit een data-analyse gekoppeld waarmee leerlingen worden gevolgd. “Het geeft exact aan waar het kind zit en hoe het verder 

kan. De docent is dan coachend.” 


Niet alleen op scholen is technologie een belangrijk hulpmiddel. De technologische en digitale middelen kunnen ondersteunend zijn aan een beperking, waardoor de leerlingen meer mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. ”Geen gevonden baan, maar volwaardig en zinvol meedoen met behulp van digitale middelen. Participeren in de samenleving dat is de opdracht, het streven.” 

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles