Weekly News

Duurzaam beleggen wordt de norm

Duurzaam beleggen krijgt steeds meer aandacht van vermogensbeheerders. Kort gezegd komt dat erop neer dat niet financiële data vaker onderdeel zijn van de beheerspraktijk. Factoren als energieverbruik, hergebruik van grondstoffen, veiligheid, maar ook goed ondernemersbestuur worden meegenomen bij de selectie en het beheer van de portefeuille. Tegelijkertijd bestaat ook te uitdaging om environmental (E), social (S) en governance (G) criteria uit te laten groeien tot de new normal in vermogensbeheer, benadrukt Detlef Glow, hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar.


Je kunt dit thema ook vanaf de andere kant beoordelen, meent hij. Want waarom zou je zulke niet-financiële informatie als vermogensbeheerder eigenlijk onbenut laten in het research- en selectieproces? De vraag stellen, is ‘m beantwoorden, te meer omdat vanuit beleggers steeds meer behoefte ontstaat om ESG-criteria tot vast onderdeel te maken van conventioneel vermogensbeheer. 


Pensioenbeheerder BPL Pensioen uit Groningen is één van de partijen die nadrukkelijk aangeeft dat ESG-risico’s actief worden geïndentificeerd. Want die stap, zegt BPL Pensioen zelf, draagt bij aan een toegevoegde waarde voor analyses en beleggingsbeslissingen, alsmede een betere verhouding tussen risico's en rendementen van beleggingen.


Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles