Weekly News

Martin de Heer DIGITALISERING

E-health maakt zorg toegankelijk

3 vragen aan Martin de Heer, CEO Mentaal Beter en Koppeltaal


Welke voordelen biedt e-health?

“E-health maakt zorg toegankelijk voor een breed publiek. Neem nu de geestelijke gezondheidszorg. Naast het verstrekken van online informatie en het invullen van vragenlijsten is het via allerlei apps ondertussen mogelijk om korte trainingen tot en met een compleet traject met cognitieve therapie te volgen. Ook kunnen cliënten met behulp van virtual reality oefenen met lastige situaties. Dankzij e-health neemt de afhankelijkheid van de behandelaar af en ervaart de cliënt meer zelfregie. Tenslotte levert e-health voor de samenleving een flinke kostenbesparing op.”


Welke belemmeringen zijn er voor e-health?

“Op dit moment hanteren zorgaanbieders, waaronder huisartsen en GGZ-instellingen, nog allemaal een eigen digitaal systeem. Maar die systemen kunnen niet met elkaar ‘communiceren’, omdat ze elkaars taal niet verstaan.”


Wat moet er gebeuren om dit in goede banen te leiden?

“Wij Nederlanders zijn een eigenwijs volkje. Dat zie je ook terug bij e-health. Mensen komen met allerlei mooie e-health initiatieven, maar een centrale regie ontbreekt. Er wordt op dit moment aan gewerkt om daar verandering in te brengen. Met als doel integratie en koppeling van alle gecertificeerde zorgaanbieders. Zodat het voor de consument straks helder is waar hij het beste terechtkan.”

Delen

Journalist

Erzsó Alföldy

Related articles