Weekly News

Een wereld waar verandering het nieuwe normaal is

In een wereld waar verandering het nieuwe normaal is, moet je continu kunnen meebewegen. Sterk in je schoenen staan, zelf kunnen navigeren binnen een omgeving die steeds verandert.

“De wereld verandert snel, en het bedrijfsleven verandert mee”, licht Nellie Donker, manager Business, Finance & Law van Hogeschool Inholland, toe. “De allround businessprofessional is de nieuwe expert. Steeds vaker moeten medewerkers verschillende disciplines beheersen en begrijpen hoe het geheel met elkaar samenhangt. Dat vraagt wat van je, maar maakt werken ook boeiender: je hebt immers met allerlei aspecten van een organisatie te maken.”


Daarom biedt Business Studies studenten een brede basis. Zo leren zij 'the bigger picture' zien. Ze doen alle kennis en vaardigheden op om zelf succesvol te ondernemen, of goed te presteren binnen het MKB of de grote bedrijven en organisaties van deze tijd. De manier van leren is open en creatief. Zo leren studenten op verschillende manieren te denken, goed te communiceren, samen te werken en oplossingsgericht te werken. Zodat ze altijd nieuwe mogelijkheden zien en zo worden ze een betere manager en slimmere ondernemer.”


Donker: “De eerste twee jaar krijgen onze studenten een allround businessopleiding. Ze snappen dan het hele spel van zaken doen. Ze ontdekken welke rol het beste past en dan gaan ze specialiseren in een richting die aansluit bij hun ambities en kwaliteiten. Die breedte maakt hen een betere specialist.”


Roald van der Mark is vierdejaars student Business Studies: ”Bij Business Studies heb ik in de eerste twee jaar geleerd om niet uit een hokje te kijken, maar over afdelingen heen samen te werken met verschillende personen aan uitdagingen die de organisatie aangaat. Om een verbetertraject te laten slagen, moeten mensen op een positieve manier worden beïnvloed en er moet een gemeenschappelijk belang zijn.” 


“Ik heb stagegelopen bij de Provincie Zuid-Holland bij de afdeling P&O (personeel en organisatie) aan het project: ‘Optimaliseren HR Dienstverlening’. Het leukste was om te ervaren dat een brede basis echt voordelen heeft en dat wat ik op school heb geleerd ook in de praktijk wordt gebruikt. Zo’n project heeft naast strategische, ook personele en financiële componenten”, aldus Van der Mark.


Donker: “Onze Business Studies-studenten worden opgeleid tot wendbare, kritische, reflectieve beroepsbeoefenaren met een zogenoemd omgekeerd T-profiel; de afgestudeerde Business Studies student heeft een brede basis met een specialisatie in een van de businessvakgebieden. De student is toegerust met de verschillende ‘21st century skills’ en is, mede door de brede basis, in staat vanuit een breed referentiekader zijn specialistische kennis in te zetten in verschillende disciplines en te handelen in een brede maatschappelijke, internationale, cross-culturele bedrijfskundige context.”


Melissa Bakker is ook vierdejaars studente Business Studies: “Aan het eind van het tweede jaar moest ik mijn specialisatie kiezen. Het werd Marketing, omdat ik graag nadenk over waarom een merk op een bepaalde manier adverteert en wat de gedachte daarachter is. In het derde jaar ging ik een half jaar op stage naar Hong Kong om een social media-advies op te stellen voor speelgoedfabrikant Toy State. Geweldig! De compleet andere cultuur, de stad, het opdoen van nieuwe ervaringen en communiceren in professioneel Engels. Deze ervaring neemt niemand van me af.” 


“Business Studies is de enige opleiding in Nederland die alle business studies verenigt in één studie op het gebied van marketing, ondernemen, management, HRM (personeelsbeleid), financiën en logistiek”, zegt Donker. “Het rapport ‘Wendbaar in een duurzame economie’ bevat aanbevelingen voor het opleiden van toekomstbestendige, economische professionals. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een nieuw overzichtelijker opleidingsaanbod in het economische bachelordomein in Nederland. We zijn er trots op dat we in onze uitgangspunten voor Business Studies voorloper zijn op deze ontwikkelingen.”


Donald Ropes, lector Learning and Development in Organisations en verbonden aan het Business Research Center van Inholland: “Mijn wetenschappelijk onderzoek onderbouwt deze ontwikkeling: het werkveld vindt vakkennis net zo belangrijk als de meta-competenties, zoals leren-leren. Het is dus belangrijk dat je bij de opleiding eerst de breedte leert en het is de kunst om op het juiste moment te specialiseren. Veranderingen gaan zo snel, kijk bijvoorbeeld naar de IT. Als je dat vertaalt naar hoe de opleiding Business Studies is vormgegeven, lijkt dat een logische opzet. Je laat studenten immers op een later moment in hun opleiding kijken wat er op hun vakgebied op de arbeidsmarkt gebeurt en waar ze zich in willen of moeten specialiseren. Op die manier hebben onze studenten juist ook aan het einde van hun opleiding de maximale marktwaarde.”


Wouter Goedhart, CEO en co-founder van VONQ, Online Recruitment Marketing bureau: “Om mee te gaan naar de toekomst moet je als bedrijf jezelf steeds opnieuw uitvinden. Wij hebben gemerkt dat om te vernieuwen wij op zoek gingen naar mensen die zich breder hadden georiënteerd. Zij beschikken over de flexibiliteit om zich aan te passen aan een constant veranderende werkomgeving waarin ze terechtkomen. De breedte maakt het voor hen makkelijker om mee te gaan in veranderingen. Business Studies biedt studenten die breedte die hen een betere specialist maakt als ze op de markt komen.”

Op 16 december organiseert Hogeschool Inholland een Open Dag.  


Delen

Journalist

Related articles