Weekly News

eHerkenning is bedrijfsvariant van DigiD

Particulieren hebben de online tool DigiD tot hun beschikking, een soort van digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Bedrijven ontbrak het lange tijd aan een dergelijk instrument. De publiek-private samenwerking onder de noemer eHerkenning heeft daar verandering in gebracht. Werd de hoogste tijd ook: anders kunnen we weer terug naar papieren formulieren.

‘Je wilt het risico op weglekken van informatie zo beperkt mogelijk houden’

Even terug in de tijd. Stel: je hebt een garagebedrijf. Of een autokeurstation. Als een auto door de keuring komt, dan moet dat digitaal worden gemeld. Veel garagehouders gebruikten daarvoor vroeger hun particuliere DigiD, terwijl die tool niet voor zakelijk, maar voor particulier gebruik is bedoeld. Met dit sprekende voorbeeld legt Elly Plooij precies de vinger op de zere plek. Ze is onafhankelijk voorzitter van het e-Strategisch Beraad, een instituut dat verantwoordelijk is voor het strategische beheer van eHerkenning.


Dat deze DigiD-variant voor bedrijven na zijn introductie in 2009 een forse doorstart maakt, vindt Elly Plooij niet meer dan logisch. Sterker nog, eigenlijk vindt ze het meer een noodzakelijkheid. Afgelopen najaar zijn verschillende grote aanbieders bij het traject aangesloten, waaronder het UWV, de belastingdienst en de Kamer van Koophandel. “De markt is nog niet volledig dichtgetimmerd, maar we zitten absoluut op het goede spoor. De partijen die erbij zijn gekomen, onderstrepen het nut van digitale veiligheid voor het bedrijfsleven.”


Andere vraag dan. Stel nu eens dat we ermee op houden, wat dan? “Dat zou verschrikkelijk zijn”, reageert Elly Plooij onomwonden. Stel je voor dat het hele proces wordt afgeblazen, dan kunnen we weer terug naar papieren formulieren. “Dan moet je dus weer een krabbel zetten op papier om deze vervolgens op de post te doen. Dat zou een enorme vertraging opleveren, net zo goed als een achterstand op andere landen in Europa.” 


Jaap Kuipers is initiatiefnemer van het Platform Identity Management Nederland, een platform waar tal van deskundigen en belanghebbenden bij zijn aangesloten. Hij spreekt vrijwel dezelfde woorden als Elly Plooij, toch ziet hij tegelijkertijd een duidelijk uitdaging. De popularisering van eHerkenning zit zeker on track, maar hij vindt ook dat het allemaal wel wat spannender mag.


“Ik ben ervan overtuigd dat het gros van het bedrijfsleven van deze materie op de hoogte is. Ik vind echter tegelijkertijd dat de overheid wat steviger mag doorpakken. Overheidsmolens draaien langzaam, er mag wat meer vaart achter de implementatie”, stelt Jaap Kuipers, die er meteen aan toevoegt dat er geen enkele reden tot zorg bestaat. Ook de popularisering van DigiD had in het begin wat last van aanloopsnelheid. Toen dat eenmaal een zeker volume had, verliep het introductieproces vervolgens als een trein.


Een soortgelijke ontwikkeling kun je ook loslaten op de popularisering van eHerkenning. Jaap Kuipers: “Ik ben betrokken geweest bij de introductie van de ‘DigiD’ van SURFnet, een digitaal samenwerkingsverband tussen o.a. hogescholen en universiteiten. De groei daarvan verliep evenmin lineair, maar exponentieel. Dat verwacht ik ook bij de acceptatie van eHerkenning.”


Wat nog belangrijk is om te weten: bij eHerkenning bestaan drie niveaus van betrouwbaarheid om diensten af te schermen: van laag, via substantieel tot hoog. Dat lage niveau is bijvoorbeeld bedoeld voor het versturen van pakjes. Bij het hoge niveau is bedrijfsgevoelige informatie in het geding. Elly Plooij: “Denk aan contracten. Je wilt het risico op weglekken van informatie zo beperkt mogelijk houden.”

Feit

Een ondernemer kan eHerkenning aanvragen als hij bij de KvK staat ingeschreven. Welke stappen die je te nemen?

1. Schaf een eHerkenning aan bij één van de erkende aanbieders.

2. Leg vast wie namens het bedrijf kan optreden richting overheidsinstanties. Dat kunnen meerdere werknemers zijn.

3. Na ontvangst van het eHerkenningsmiddel kan het bedrijf inloggen bij overheidsinstanties. 


Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles