Weekly News

Renate Hemerik, Directeur Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). ZAKELIJKE MOBILITEIT

Elektrisch rijden hoog op agenda van leasewereld

Nederlandse leasebedrijven staan aan de vooravond van een turbulente veranderingsperiode. De regelgeving wordt aangepast, de eerste duizenden (semi-) elektrische auto’s komen uit de lease. “We staan aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen.”

‘De werknemer wil steeds vaker kunnen beschikken over zakelijk vervoer dat het beste bij haar of hem past’    

De leasebranche is één van de meest succesvolle commerciële disciplines in ons land. Reden er begin jaren tachtig nog een handvol leaseauto’s op de weg, tegenwoordig zoeven de leasewagens in flinke aantallen voorbij. Sterker nog, de omvang van de Nederlandse leasemarkt is nog nooit zo groot geweest als nu. Nederland telde eind 2014 720.000 leaseauto’s, vorig jaar was dat aantal toegenomen tot 755.000 exemplaren, een groei van een kleine 5 procent. Die groei is vooral te danken aan een opnieuw aantrekkende economie en de toenemende populariteit van private lease. Deze constatering wordt gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). De VNA is de branchevereniging voor leasemaatschappijen en maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat in deze branche. Directeur Renate Hemerik houdt zich er dagelijks mee bezig. “Private lease is een nieuwe product-marktcombinatie met een groot potentieel.”

 

De autoleasebranche is nog jong, ontstond in de jaren tachtig. Ondanks die jonge leeftijd gaat het er in deze sector misschien turbulenter toe dan ooit. Wat gaat er volgend jaar allemaal veranderen?

“Het kabinet gaat het stelsel van autobelastingen eenvoudiger maken, onder andere door het aantal bijstellingspercentages te verminderen. Door de sterk vereenvoudigde bijtelling kan weer de auto van de zaak worden gekozen die het beste past. Daarmee komt een einde aan acht jaar marktverstoring waarbij op grote schaal de meest bijtellingvriendelijke auto’s  werden gekozen. Dat zie je ook terug in het straatbeeld: er rijden veel leaseauto’s rond die gekozen zijn om hun gunstige bijtelling, niet zozeer omdat ze in de smaak vallen van de automobilist.”

 

En verder?

“De trend richting flexibeler auto- en mobiliteitsregeling zal volgend jaar ongetwijfeld ook van zich laten gelden. Private lease voor particulieren speelt een steeds belangrijker rol. Bovendien komen volgend jaar de eerste duizenden (semi-)elektrische auto’s uit de lease. Die zijn qua gebruikskosten enorm aantrekkelijk voor consumenten. Het is spannend om te zien wat de consument met dit aanbod gaat doen. Traditionele (semi-)elektrische auto’s zijn vaak te duur voor particulier aanschaf, eenmaal uit de lease wordt de aanschaf een stuk aantrekkelijker. Ik verwacht dat die auto’s op veel belangstelling kunnen rekenen.”

 

Daar zeg je zo wat: private lease is enorm in opkomst. Wat betekent die ontwikkeling?

“Die opkomst heeft voor verschillende partijen effect. Voor de werkgever, voor de werknemer en voor de leasemaatschappijen. Om met die eerste te beginnen, de werkgever. Voor hem biedt private lease diverse mogelijkheden. Voor werknemers met een kilometervergoeding kan de werkgever samen met zijn leasemaatschappij een arrangement opstellen waardoor er auto’s worden gebruikt die representatief, veilig en duurzaam zijn. Voor werknemers zonder auto van de zaak kan de werkgever een aantrekkelijk arrangement voor woon-werkverkeer laten aanbieden. Werkgevers krijgen daarmee een extra tool in handen om de mobiliteit van hun werknemers flexibel in te richten en de medewerkerstevredenheid te vergroten.”

 

En voor de werknemer?

“Private lease voor de werknemer betekent dat hij zijn eigen auto meeneemt. Een beetje zoals de ‘bring your own device’-gedachte bij mobieltjes of laptops. Deze constructie is dus een alternatief voor de auto van de zaak of de privéauto waarmee hij zijn kilometers declareert. Na zijn vertrek kan de zakenautorijder gewoon doorleasen. Hij blijft dus dezelfde gemakken ervaren, maar dan in een zelf geleaste auto.”

 

Wat betekent het voor de leasemaatschappijen?

“Een nieuwe product-marktcombinatie met een groot potentieel. Ik zie dat veel leasemaatschappijen daar krachtig in investeren. Waren particulieren eerst nog wat aarzelend met deze materie, nu zie je ook bij hen een omslag naar zorgeloos autorijden voor een vaste prijs per maand. Ook het Keurmerk Private Lease heeft daaraan bijgedragen. Bij particulieren die wat verder afstaan van de traditionele leasemarkt is vertrouwen ontstaan om te kiezen voor lease. Daarmee komen er meer nieuwe, dus veilige, zuinige en duurzame auto’s op de weg. Wat dat laatste punt nog betreft: juist de zakelijke veelrijder kiest vaak voor de modernste technologiën zoals Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection en Lane Departure Warning.”

 

Welke invloed hebben mobiliteitsbudgetten op het gebruik leaseauto’s?

“De werknemer wil steeds vaker kunnen beschikken over zakelijk vervoer dat het beste bij haar of hem past. En dan heb je het over aspecten als de aard van het dienstverband, de aard van de zakelijke reis of de reis- en weersomstandigheden en de agenda van die dag. Dan kan het prettig zijn als de werknemer zelf keuzes kan maken uit verschillende vervoersmodaliteiten gefaciliteerd door één mobiliteitsprovider. Hij hoeft dan niet per se te kiezen voor autovervoer, maar kan dan afhankelijk van de reis en het tijdstip ook kiezen voor een treinreis of zelfs voor de fiets. Wat je daarbij wel ziet, is dat het inregelen en het administreren van een mobiliteitsbudget een forse opgave is. Het is voor zowel de werkgever als de werknemer zeer arbeidsintensief, je moet een goede inschatting kunnen maken van privé en zakelijke kilometers, er moet wel efficiënt gereisd worden en veiligheid en representativiteit zijn ook issues. Je ziet dat leasemaatschappijen deze dienstverlening volledig overnemen. En dat juichen wij als VNA van harte toe.”

 

Hoe kan elektrisch leasen gestimuleerd worden?

“Verschillende partijen kunnen daarbij een rol spelen. Zo kan de werkgever elektrisch rijden stimuleren door een hogere leaseprijs daarvoor toe te staan, zijn werknemer een laadpas ter beschikking stellen en verplicht een laadpaal thuis en op het werk verzorgen. Als men dan elektrisch rijdt, is het wel belangrijk dat de werknemer gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk elektrische kilometers te rijden, zodat die hogere leaseprijs weer wordt terugverdiend. Dat kan door incentives in te zetten om elektrisch rijden te stimuleren. Zo kan de werkgever bijvoorbeeld het tanken van fossiele brandstof maximeren.”

 

Is er een rol hierin weggelegd voor de leasemaatschappijen?

“Tegenwoordig biedt bijna elke leasemaatschappij elektrische auto’s aan. Wat zij duidelijk moeten vertellen, is dat de zakelijke rijder die 10% elektrisch rijdt veel energiekosten bespaart. Vaak weegt dat al snel op tegen de iets hogere leasekosten. Ook de overheid doet het nodige aan stimuleringsmaatregelen, zoals fiscale kortingen. Veel gemeentes hebben subsidies beschikbaar om elektrisch rijden te stimuleren. Niet alleen particulieren, maar ook zakenrijders met eigen of privé geleaste auto’s kunnen daarvan gebruik maken.”

 

Tot slot dan: wat brengt de toekomst?

“We hebben hiervoor al veel aangestipt, zoals de opkomst van private lease en de oriëntatie op nieuwe energievormen, waaronder elektrisch rijden. Leasemaatschappijen gaan ongetwijfeld ook een voortrekkersrol spelen bij nieuwe mobiliteitstrends, zoals connected cars en autonoom rijdende auto’s. Die trend zet de deur open voor totaal nieuwe innovaties. Zo is het in mijn ogen niet ondenkbaar dat leasemaatschappijen over twintig, dertig jaar met autonoom rijdende auto’s en andere slimme technologieën, onrendabele OV-trajecten van vandaag de dag vervangen .”

Feit

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) is de branchevereniging voor leasemaatschappijen. Er valt veel over deze sector te vertellen, in ieder geval ook dat deze razendsnel is gegroeid. Het wagenpark van de bij de VNA aangesloten leasemaatschappijen telde per eind vorig jaar ruim 701.100 leaseauto’s, dat is een groei van 6,7 procent ten opzichte van 2014. Vroeger was leasen iets voor de zakelijke rijden, maar nu ontdekken ook steeds meer consumenten de voordelen van deze dienstverlening. Nederland telde eind vorig jaar naar schatting 36.000 privé-geleaste personenauto’s, dat is maar liefst 19.000 meer dan eind 2014.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles