Weekly News

Ronald Kuipers: ”Dat vraagt om een zorgvuldige analyse vooraf om tot een toekomstbestendige financiering te komen.” FINANCE

Factoring gemakkelijker toegankelijk dan andere financieringsvormen

Zeker nu de economische bedrijvigheid aantrekt, raakt factoring populairder als financieringsvorm. De oplossing is in trek bij tal van disciplines, maar met name bedrijven actief in de handel, industrie, transport & logistiek en detachering profiteren hiervan. Groot voordeel van dit financierings- traject is dat ondernemers hun uitstaande facturen direct in cash kunnen omzetten.

‘Het is mogelijk dat de ondernemer zijn openstaande factuur binnen een dag in cash kan omzetten’

Een decennium terug bestond er nog een zekere scepsis omtrent het fenomeen factoring. De financieringsvorm had zo ongeveer het aureool van laatste mogelijkheid. Wie nergens anders kon slagen, kon nog altijd factoring overwegen. Die scepsis is nu echt wel verdwenen, bevestigen verschillende deskundigen. Onder hen ook Ronald van der Starre, algemeen directeur van de factormaatschappij Svea Finans. Hij vertelt bovendien dat klanten niet vreemd opkijken als ze de factuur niet aan hun toeleverancier betalen, maar aan de factormaatschappij als tussenstation. “Als er vroeger al enige vorm van argwaan bestond, is dat er nu echt wel van af. Het is dagelijkse business als factormaatschappijen bij dit traject betrokken zijn. Ook wij hebben er tenslotte baat bij dat de relatie tussen klant en leverancier optimaal blijft.”


Maar hoe gaat dat dan precies? Er bestaan verschillende vormen van factoring. Eén van de modellen die sterk in zwang raakt, is de Amerikaanse variant. Bij American factoring neemt de factormaatschappij het eigendomsrecht van de facturen over. De facturen worden niet, zoals bij traditionele vormen, verpand aan de factormaatschappij. Dat heeft volgens Van der Starre verschillende voordelen. “Zo kun je een hoger percentage financieren. Bij traditionele vormen van factoring ligt de bovengrens bij circa 90 procent. Bij American factoring wordt 100 procent van de factuur gefinancierd. Het is mogelijk dat de ondernemer zijn openstaande factuur binnen een dag in cash kan omzetten. Boter bij de vis dus.”


Factoring is breed in zwang. Er bestaat geen scepsis meer, zei Van der Starre al eerder, hoewel hij ook ziet dat jonge bedrijven graag van dit middel gebruik maken. Factoring financiert facturen die betrekking hebben op geleverde en afgeronde prestaties. Daarmee is deze financieringsvorm gemakkelijker toegankelijk dan andere oplossingen. “Ook detacheringsbedrijven hebben er veel baat bij. Dan kunnen ze hun personeel dezelfde week uitbetalen, terwijl een opdrachtgever soms drie maanden wacht met het voldoen van de factuur.”


Ook Ronald Kuipers, commercieel directeur van ING Commercial Finance, ziet dat de reserve ten opzichte van deze financieringsvorm afgelopen tijd is verdwenen. “De grote weerstand is echt wel weg, te meer omdat er ook stille vormen van factoring bestaan. Bij een stille overdracht wordt dat niet aan de afnemer gemeld. Hij is dus niet op de hoogte dat er gebruik wordt gemaakt van factoring.” Als groot voordeel ziet Kuipers dat factoring het werkkapitaal van de onderneming optimaliseert. Deze financieringsvorm is daarmee een prima instrument om mee te bewegen met seizoensdrukte of snelle groei mogelijk te maken. “Afhankelijk van de facturenportefeuille is het trouwens niet zo dat factoring binnen één dag valt te regelen. Dit proces gaat vaak over structurele portefeuille-financiering. Dat vraagt om een zorgvuldige analyse vooraf om tot een toekomstbestendige financiering te komen.”  

Feit

De populariteit van factoring als financieringsvorm groeit stevig door. Dat blijkt overduidelijk uit de recente jaarcijfers die belangenvereniging Faan heeft gepubliceerd. Het omzetvolume van deze discipline is het afgelopen jaar met 26% gestegen. In totaal gaat het om een bedrag van 82,8 miljard euro. Vooral de groothandel, met een marktaandeel van 54%, maakt er gretig gebruik van, gevolgd door het segment Industrie (23%), Zakelijke Dienstverlening en ‘Overige’ (beide 8%), en Transport (7%).

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles