Weekly News

Serge van Groningen FINANCE

Serge van Groningen pleit voor sociaal incasseren

Het credit managementvak is sterk in beweging. Er is steeds meer aandacht voor schuldpreventie en sociaal incasseren. Bovendien is de digitalisering van het vakgebied de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. “Maatschappelijk verantwoord incasseren begint langzaam aan de norm te worden.”

‘De credit manager wordt steeds meer een data-architect om processen te managen’

Als organisator van verschillende credit managementevents heeft Serge van Groningen, organisator van de Credit Expo en het Huurincasso Congres een dijk aan ervaring opgebouwd in dit vakgebied. Vanuit zijn positie heeft hij een prachtige helikopterview op de ontwikkelingen. En dat zijn er nogal wat volgens hem, waarbij vooral geldt dat de voorlopers in de sector van deurwaarders en incassobureaus het initiatief nemen om te anticiperen op trends als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegelijkertijd geldt dat digitalisering het werkveld credit management misschien nog sneller op zijn kop zet. Werk dat vroeger door driehonderd man werd gedaan, ligt nu in handen van drie mensen. Een turbulente tijd dus, die volgens Van Groningen voorlopig nog zal aanhouden.

 

Als we kijken naar de afgelopen jaren, wat waren dan de belangrijkste trends?

“Er is steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Dit thema staat hoog op de agenda binnen de incassobranche zelf, bij grote B2C-opdrachtgevers en binnen de overheid. Een andere trend die speelt, is de steeds verdergaande digitalisering van credit management. De gigantische hoeveelheid data die tijdens transacties wordt gegenereerd, kunnen steeds beter worden aangewend om voorspellingen te doen en processen te optimaliseren. Zo komen kredietbeoordelingen tegenwoordig vaker volledig geautomatiseerd tot stand. Bovendien kun je op basis van data beter beoordelen of er überhaupt iets te incasseren valt indien er ergens onverhoopt iets misgaat.”

 

Zullen we de onderwerpen eens ontrafelen? Maatschappelijk verantwoord incasseren, hoe belangrijk is dat topic inmiddels?

“Maatschappelijk verantwoord incasseren begint langzaam aan de norm te worden. Er wordt nog steeds relatief veel tijd en geld gestopt in de achterkant van het proces: incasso als de schulden bij uiteenlopende schuldeisers vaak al hoog zijn opgelopen. Het besef begint in de markt door te dringen dat de focus meer op de voorkant moet komen te liggen: het voorkomen van schulden. Om die reden zie je dat steeds meer gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars of energieleveranciers bijvoorbeeld actief onderzoeken hoe ze door middel van samenwerkingsverbanden structurele betalingsachterstanden en de daaruit voortvloeiende sociale, financiële en maatschappelijke problemen in de kiem kunnen smoren.”

 

Om te komen tot een schuldenvrije maatschappij?

“Dat lijkt me uitgesloten. Bij groot deel gaat het onbedoeld mis. Faillissement, ontslag of overlijden kunnen het leven flink op zijn kop zetten. Daarnaast bestaat er altijd een deel dat niet te goeder trouw handelt. Het lijkt me uitgesloten dat fraude volledig kan worden uitgebannen.”

 

Belangrijk onderwerp dus, maar krijgt dat ook een praktische vertaalslag?

“Ik zie het MVO-thema regelmatig voorbijkomen binnen de deurwaarderij en bij incassobureaus. Wellicht is het in sommige gevallen ook een marketingstrategie. Generiek kan mijns inziens worden gezegd dat ongeveer zestig procent van de totale incassobranche zich daadwerkelijk bekommert en zich op de een of andere wijze bezighoudt met het thema maatschappelijk verantwoord incasseren. Tegelijkertijd geldt dat de incassobranche niet volledig is gereguleerd. Iedereen kan nog steeds een incassobureau starten. Je hebt er geen speciale opleiding voor nodig. Er zit dus nog een hoop kaf tussen het koren als het gaat om dit thema.”

 

Je noemde ook digitalisering van het credit management als trend. Toch kunnen gezinnen in financiële problemen nog altijd dure producten op afbetaling kopen.

“Er bestaat politiek gezien een soort van eeuwige tweedeling tussen het recht op privacy en zelfredzaamheid enerzijds en het voorkomen van overkreditering en zorgplicht anderzijds. Deze vraagstukken staan haaks op elkaar. Op dit moment zie je steeds meer initiatieven om te komen tot vroegsignalering door schulden gezamenlijk op een centrale plaats aan te melden zodat er tijdig actie kan worden ondernomen. Het waarborgen van de privacy blijf desalniettemin een lastige kwestie waar zeer zwaar aan wordt getild door de politiek. De dominante visie is die van zelfredzaamheid: de burger kan zijn eigen zaakjes wel goed regelen. Er is echter een hele grote groep in de samenleving die dat niet kan. Moet je die aan hun lot overlaten omwille van hun privacy? Ik denk van niet.”

 

Zie je naast maatschappelijk verantwoord incasseren en digitalisering nog meer trends?

“Het verkopen van vorderingen is ook trend die sterk in opkomst is. Het gaat daarbij om een financierings-/outsourcingsmodel. Die oplossing wordt vooral gebruikt door grote B2C bedrijven die zelf geen brood zien in langdurige complexe incassoprocessen met een hoog volume. Wat ik in de markt zie, is dat de grotere incassobureaus zich steeds meer focussen op het kopen van portefeuilles met name van financiële instellingen, maar ook van energieleveranciers en telecombedrijven. Ik verwacht echter voorlopig niet dat deze trend zich doorzet naar andere segmenten, zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars.”

 

Wat brengt de toekomst?

“Net als vrijwel alle andere dienstverlenende beroepen: digitalisering krijgt een gigantische impact. Vroeger was een creditmanager iemand die een groot team aanstuurde om openstaande vorderingen te incasseren. Deze zelfde creditmanager wordt steeds meer een data-architect om processen te managen. Daar heb je geen team van een tientallen medewerkers meer voor nodig.”

Feit

Serge van Groningen is organisator van Credit Expo Nederland, Credit Expo België en het Huurincasso Congres. Daarnaast verzorgt zijn bedrijf, Next Level Academy, praktijkgerichte trainingen en seminars bestemd voor credit management professionals. Het Huurincasso Congres werd vorig jaar voor de eerste maal gehouden. Doelstelling is het delen van kennis en ervaringen en het verkrijgen van inzicht in trends en actualiteiten met betrekking tot huurincasso. Editie 2017 staat in het teken van samenwerking in de keten. Huurschulden staan meestal niet op zichzelf. Uit gegevens blijkt dat een schuldenaar gemiddeld veertien schuldeisers heeft.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles