Weekly News

Michaël van Straalen FINANCE

Geef het mkb meer ruimte voor ontwikkeling

Stilstand is achteruitgang. Dat weten ondernemers als geen ander. Altijd vooruitkijken, vernieuwen, producten en diensten steeds weer aanpassen aan de trends van nu; dát is ondernemerschap. 

Wat dat betreft zijn het turbulente tijden. Mondiale en steeds snellere veranderingen zetten ‘de wereld’ van de ondernemer soms op z’n kop. Neem alleen al de verdergaande digitalisering. Die biedt ondernemers enorme kansen, vergemakkelijkt de bedrijfsvoering en kan letterlijk hun markt vergroten. Maar diezelfde ontwikkeling zet tegelijk ook businessmodellen onder druk. Zie alleen al het aantal winkels dat de afgelopen jaren de deuren heeft moeten sluiten als gevolg van de toenemende populariteit van internetshoppen.

Juist vanwege hun schaal zijn kleine en middelgrote bedrijven wendbaar, vaak veel wendbaarder dan grote ondernemingen. Ze zijn in staat om snel het roer om te gooien, als de marktomstandigheden daarom vragen. En om vernuftige oplossingen te vinden voor de maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie. 

Maar die schaal is evengoed een nadeel. Want je moet het als ondernemer allemaal wel vooral zélf doen. Een mkb-bedrijf (gemiddeld zo’n zeven werknemers) heeft geen HR-afdeling voor lastige personeelsproblemen, geen specialist op het gebied van financiering, privacywetgeving of milieueisen. 

Het wordt ondernemers in dit land wat dat betreft niet makkelijk gemaakt. Wet- en regelgeving (en het tempo waarmee die veranderen) houden onvoldoende rekening met hun schaal en mogelijkheden. Dat is bizar als je bedenkt dat bijna 99 procent van alle bedrijven in dit land tot het mkb behoort. Of het nu gaat om de re-integratieverplichtingen voor zieke werknemers of het inschrijven voor een aanbesteding, het is voor kleine bedrijven allemaal veel moeilijker te doen. 


Mijn oproep aan het kabinet is daarom deze: laten we mkb-ondernemers, die zo ongelooflijk belangrijk zijn voor onze economie, werkgelegenheid en innovatie, de komende jaren nu eindelijk eens wat meer lucht te geven. Voer een MKB-toets in, die ervoor zorgt dat nieuwe wet- en regelgeving werkbaar is voor en aansluit op de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. Beperk de risico’s en verplichtingen van het werkgeverschap, zodat ondernemers weer meer mensen langdurig in dienst durven te nemen. Geef hen, kortom, de ruimte om te doen waar ze goed in zijn. Om een succes te maken van al die snelle ontwikkelingen die op hen af komen. Want daar worden we allemaal beter van.


Michaël van Straalen

voorzitter MKB-Nederland

Delen

Journalist

Related articles