Weekly News

Ronald Lampe FINANCE

Het belang van credit management

Zoals bekend betekent “credit” vertrouwen. Iedere ondernemer wordt dagelijks met de vraag geconfronteerd, kan ik deze afnemer of toeleverancier vertrouwen dat hij, zijn afspraken nakomt. Met name als het aankomt op de betaling van de factuur. Dan gaat het om meer dan alleen de betalingstermijn. Iedere ondernemer moet eigenlijk (soms dagelijks) veel tijd stoppen in de “credit check” om toekomstige verliezen te voorkomen. Als de leverantie eenmaal heeft plaatsgevonden, kost dat wederom veel tijd in het beheer van de debiteuren portefeuille. Zodra een betaling niet op tijd plaats vindt, dient de ondernemer onmiddellijk actie te ondernemen, om te voorkomen dat de schade verder oploopt.


Natuurlijk willen ondernemers veel liever ondernemen. Zij zien het belang van credit management, een aspect van goed ondernemerschap, te vaak over het hoofd. Dat komt ook omdat er veel malafide andere ondernemers rondlopen naast zogenaamde ‘brokkenpiloten’. De ontwikkelingen op internet, cybercrime, hackers, etc. zijn daar een modern voorbeeld van. Maar dat niet alleen. Het IMK heeft enkele jaren geleden samen met Panteia een onderzoek gedaan naar de oorzaken van faillissementen. Failliete ondernemers kosten de samenleving elk jaar €4,8 miljard. Gemiddeld zo’n €115.000 per ondernemer. Alleen al aan uitkeringen, als direct gevolg van het stoppen van een onderneming, is de overheid jaarlijks €1,5 miljard kwijt. Een groot aantal van deze gevallen is makkelijk te voorkomen door betere voorbereiding en begeleiding op maat. Jaarlijks stoppen ruim 60.000 ondernemers met hun bedrijf. 52% kon het financieel niet bolwerken, bij 14% was leeftijd de oorzaak, maar ook ziekte (11%) en de keus om over te stappen naar loondienst (11%) speelden mee.  Zelfs een jaar na het beëindigen van de onderneming krijgt 18% nog steeds een uitkering. Het is dus niet alleen het individuele risico van iedere ondernemer, maar ook het risico dat onze samenleving loopt door ongelukkig of falend ondernemerschap.


Informatie inwinnen, voordat een order wordt gesloten is tegenwoordig makkelijker, sneller en betrouwbaarder dan voor het internet tijdperk. Er zijn talloze kredietinformatiesystemen beschikbaar. Ook kredietinformatiebureaus werken met datamining en algoritmen, net als de banken dat doen bij kredietverlening. Over het algemeen is dat een goede eerste stap. En die mag best iets kosten. Een tweede stap is om in huis procedures te volgen, die automatische kredietverlening beperken (verkoopafdeling) of althans monitoren. Een betere stap is om je leveranciers en afnemers persoonlijk te kennen, of althans een idee te hebben van de doelgroep waartoe een afnemer behoort. Kredietverlening is mensenwerk.


Ronald Lampe

Oprichter Kredietunie Nederland


Delen

Journalist

Related articles