Weekly News

Jan Wester, TNO DIGITALISERING

Hoe kun je als bedrijf het beste gebruik maken van data?

“Als je als bedrijf besluit gebruik te maken van data is er een andere mindset nodig,” stelt Jan Wester van kennisinstituut TNO. Veel bedrijven hebben al data, maar volgens Wester weten zij niet altijd hoe ze die data het beste kunnen gebruiken. “Vaak is het heel versnipperd.”

Wat moet een bedrijf doen om big data in te zetten?

“Je kan data op verschillende niveaus gebruiken, maar het is belangrijk om eerst binnen je eigen organisatie te kijken. Hoe ziet mijn data eruit en wat is de kwaliteit van die data? Je moet kijken of het mogelijk is om die data zodanig beschikbaar te maken dat je het kan gebruiken voor het sturen van operationele- of bedrijfsprocessen. Daarnaast moet je er vanuit een waardecreatie perspectief naar kijken. Op het moment dat jij besluit iets met data te gaan doen binnen je bedrijf is dat een besluit om data driven te gaan. Als je met big data wilt gaan werken moet je je processen fundamenteel anders gaan organiseren.”


Wat is de grootste uitdaging op het gebied van big data?

“Als jij als bedrijf waarde wilt creëren met big data zal je je data moeten gaan delen met andere organisaties. Bedrijven zijn nu nog angstig om dit te doen, dus het veilig kunnen delen van data waarbij business intelligence, privacy en intellectual property zijn beschermd is nu key. Je moet bereid zijn afspraken te maken en na te leven.”


Wat moet er veranderen om deze transitie door te zetten?

“Er moeten nieuwe regels komen die de flexibiliteit van de processen bij kan houden. De bestaande regulering kan de toenemende digitalisering vaak niet volgen, maar de klanten moeten toch bediend worden. Daarom is het belangrijk om transparant te maken wat er met de data gebeurd en welk doel de data heeft. Dat is best wel een puzzeltje.”


Delen

Journalist

Related articles