Weekly News

Hoe maak je als pensioenfonds een duurzame beleggingskeuze?

Tegenwoordig worden we doodgegooid met de termen ‘lokaal’, ‘duurzaam’, ‘authentiek’, ‘biologisch’ en ‘verantwoord’, terwijl het lastig is om daadwerkelijk te beoordelen of een product of service ook echt zo ‘groen’ is. Ook voor pensioenfondsen is dit het geval. Bijna ieder fonds biedt zich aan als duurzaam, maar dat een fonds een goede ESG-score behaalt, betekent nog niet altijd dat deze ook meteen als duurzaam bestempeld kan worden.


Het ontbreekt namelijk vaak aan een duidelijke strategie, zo stelt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Uit hun onderzoek, waarin de duurzaamheid van de vijftig grootste pensioenfondsen in Nederland onder de loep wordt genomen, blijkt dat alle pensioenfondsen een duurzaam investeringsbeleid hanteren. Maar er bleek ook dat slechts 48 procent van de fondsen duidelijke criteria hanteerden waaraan hun beleid gestaafd kon worden. 


In het onderzoek werd echter wel een positieve trend waargenomen. Steeds meer pensioenfondsen houden zich namelijk bezig met duurzaam beleggen en het beleid wat duurzaam beleggen betreft wordt steeds vaker geëvalueerd. De fondsen meten steeds vaker wat voor impact hun strategie daadwerkelijk heeft.


Ook moet je als pensioenfonds actief maatregelen nemen om aan de ESG-criteria te blijven voldoen. Neem bijvoorbeeld het Franse pensioenfonds Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). In 2015 besloten zij hun mandaat voor passieve aandelenbeleggingen te vernieuwen. Zij wilden daarbij hoge normen voor duurzaamheid integreren en de CO2-afdruk van de portefeuille met 50 procent verlagen. Ook wilden zij het ESG-profiel van hun portefeuille verbeteren, voornamelijk op het gebied van milieu. Er werd een tool ontwikkeld waarmee ze de ESG-scores van hun portefeuille kunnen monitoren als ook de ecologische voetafdruk aan de hand van vier belangrijke criteria: uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik en afvalproductie. Uit de scores die deze tool aangeeft kan dan worden afgelezen in hoeverre een bedrijf klaar is om toekomstige uitdagingen op het gebied van milieu aan te gaan. In de praktijk betekent dit dat de FRR in hun portefeuille de ergste milieuvervuilers gaat mijden en juist bedrijven selecteert die hun zaken omtrent milieu-uitdagingen nu en in de toekomst op orde hebben. Hiermee kunnen ze de CO2-voetafdruk van hun portefeuille met 50 procent verlagen.


FRR bleek uiteindelijk het best af te zijn met een enhanced-indexingstrategie. Deze haalt marktrendement binnen en profiteert daarnaast van goedbeloonde factorpremies. FRR was in eerste instantie op zoek naar een passieve strategie, maar deze behandelen duurzaamheid of het algemeen als een afzonderlijk onderdeel, terwijl het juist belangrijk is naar een optimale balans te streven.


Voor veel andere pensioenfondsen zijn er echter nog wel een aantal verbeteringen gewenst, blijkt uit het onderzoek van VBDO. Veel kleinere pensioenfondsen houden nog steeds geen rekening met duurzaamheidscriteria  wanneer zij ondernemingen kiezen om in hun portefeuille op te nemen. Veel van deze portefeuilles zijn dus niet afgestemd op veranderingen als robotisering, de komst van big data en de onzekerheid rondom de euro. Ook stellen ze dat de pensioenfondsen er goed aan doen samenwerkingen aan te gaan, zowel nationaal als internationaal. Om daadwerkelijk verduurzaming te bereiken is het nodig te werken in een wereldwijde context.


Uit de trends die uit het onderzoek af te leiden zijn en het praktijkvoorbeeld van FRR blijkt dat pensioenfondsen wel degelijk bereid zijn hun strategieën aan te passen wanneer het gaat om duurzaam beleggen. Elk pensioenfonds en achterliggende participanten hebben hun eigen duurzaamheidswensen. PFZW, bijvoorbeeld, ziet gezondheid als een belangrijk thema terwijl andere fondsen CO2- of water reductie veel belangrijker vinden. Belangrijk is vooral om constant te analyseren of het beleid nog echt aan de criteria voldoet.

Delen

Journalist

Related articles