Weekly News

Hoe wordt Nederland 'Sillicon Valley' op het gebied van Blockchain?

Rutger van Zuidam, founder DutchChain.com

Voor welke toepassing is de blockchain momenteel en in de toekomst het meest geschikt?

“Voor het doen van transacties en het registreren en overleggen van elk type certificaat. Denk bijvoorbeeld aan rechtsgeldige handtekeningen, die je gemakkelijk met elkaar kunt uitwisselen. Maar hetzelfde geldt voor contracten. Via blockchain kun je dat soort elementen combineren en uitwisselen met groepen mensen die elkaar niet kennen, en dan blijft het toch veilig.” 


Hoe worden we in Nederland het Silicon Valley van ‘vertrouwen’ via de blockchain?

“De overheid en grote bedrijven moeten meer samenwerken met startups om tot echte innovatie te kunnen komen. Combineer het netwerk van grote instanties met de innovatiekracht van ondernemers. Nederlanders zijn als een van de beste van de wereld in het bereiken van consensus en dat is waar blockchain bij uitstek voor werkt, het is een echte consensustechnologie.” 


Hoe kunnen startups, bedrijven en de overheidsorganisaties die blockchain toepassen van elkaar leren?

Uiteindelijk moeten corporates en de overheid de rol van launching customer aannemen: ze moeten klant worden van innoverende start-ups. Die kunnen dan vervolgens profiteren van het netwerk en de schaalbaarheid die grotere instanties bieden. Zo creëer je een compleet ecosysteem waar iedereen beter van wordt.” 


Robert de Groot, partner bij Metasync en founder van The Internet Of Coins, een stichting die een decentrale blockchainwallet aan het ontwikkelen is. 

Voor welke toepassing is de blockchain momenteel en in de toekomst het meest geschikt?
“Een blockchain, mits voldoende decentraal toegepast, biedt als techniek de garantie op unieke, verifieerbare data. Ik verwacht hierdoor in het bijzonder nog een grote efficiëntieslag binnen juridische dienstverlening en P&O systemen. Op conferenties kom ik verder heel, heel veel Internet-of-Things applicaties tegen; waarvan het gros qua klantbeleving overigens prima functioneert zonder blockchain.”

Hoe worden we in Nederland het Silicon Valley van ‘vertrouwen’ via de blockchain?
“Wetgeving loopt over het algemeen jaren achter op nieuwe techniek, zo duurde het een tijd voordat een e-mail met daarin bijvoorbeeld een koopopdracht daadwerkelijk rechtsgeldig werd. Onze blockchain startups hebben met het oog op de risico's voor hun afnemers baat bij juridische erkenning van de techniek en de unieke geldigheid van uitkomsten uit 'smart contracts'. Met onderscheid tussen publieke en private soorten uiteraard. Gelukkig is dit een punt van aandacht binnen de Eerste Kamer.”

Hoe kunnen startups, bedrijven en de overheidsorganisaties die blockchain toepassen van elkaar leren?
“De enige reden dat blockchain als techniek een bloeiend ontwikkelklimaat heeft gecreëerd, is het feit dat de uitvinder onbekend is en het concept vervolgens in het publieke domein is beland. Open source kennisdeling is de volgende logische stap wanneer je toewerkt naar toepassingen die vertrouwen moeten garanderen.”


Hidde Terpoorten, Blockchain Lead bij APG.

Voor welke toepassing is de blockchain momenteel en in de toekomst het meest geschikt?
“Blockchain moet eerder gezien worden als ‘foundational technology’ oftewel een van de technologische bouwblokken die door bedrijven en ontwikkelaars kan worden ingezet om hele uiteenlopende toepassingen te realiseren. Op dit moment staat Blockchain nog in de kinderschoenen, vergelijkbaar met internettechnologie in de jaren ’90, en zijn er nog diverse kinderziektes die overwonnen gaan worden. Desondanks heeft de toepassing van blockchain als onderliggende technologie voor cryptocurrencies als Bitcoin de afgelopen jaren bewezen en worden momenteel talloze meer geavanceerde toepassingen ontwikkeld”
Hoe worden we in Nederland het Silicon Valley van ‘vertrouwen’ via de blockchain?
“Door samen te experimenteren, bouwen en creëren. Nederland biedt een ideale voedingsbodem voor blockchain initiatieven door de relatief korte afstanden, ‘poldercultuur’ en innovatietraditie. Waar we in Nederland af en toe met elkaar kunnen concurreren kunnen we op internationaal niveau juist vooroplopen met de toepassing van blockchain door samen te werken en in het diepe te duiken.”

Hoe kunnen startups, bedrijven en de overheidsorganisaties die blockchain toepassen van elkaar leren? 
“Door gezamenlijke initiatieven, experimenten en ventures te organiseren en resultaten met elkaar te delen. Blockchain is netwerktechnologie en dat betekent per definitie dat hier alleen de vruchten van kunnen worden geplukt indien meerdere partijen deelnemen aan dat netwerk. Samenwerken is dus essentieel om de potentie van blockchain te realiseren.” 


Martin de Bie, Adviseur nieuwe technologie en innovatie bij 216 Accountants

Voor welke toepassing is de blockchain momenteel en in de toekomst het meest geschikt?
“Momenteel zie ik kansen voor blockchain technologie bij toepassing rondom financieringsplatformen, zoals crowdfunding. Doordat transacties dan onherroepelijk, onveranderbaar, decentraal en veilig worden geregistreerd, voorkomt het menselijk frauduleuze handelingen. Hierdoor kan dus sneller en veiliger een financiering worden geregeld, tegen ook nog eens lagere kosten.”

Hoe worden we in Nederland het Sillicon Valley van ‘vertrouwen’ via de blockchain?
“We moeten vanuit de ‘proof of concept fase’ toe naar echte ‘real life’ werkende oplossingen. Willen we als Nederland iets betekenen, dan moeten we ruchtbaarheid geven dat Nederland de POC-fase echt voorbij is.”

Hoe kunnen startups, bedrijven en overheidsorganisaties, die blockchain toepassen, van elkaar leren?
“Bedrijven ontwikkelen van alles en leren zelf van hun fouten, maar delen dit niet met andere partijen. Dat is zonde! Het is nu zo’n hype dat iedereen elkaar napraat en daar sluipen fouten in. We moeten in plaats van napraten, samenwerken. Ook en vooral met de academische wereld. Zo zijn we er zeker van dat we het maximale er uithalen met een maximale snelheid.”

Ivar Wiersma, Head of Wholesale banking bij ING 
Voor welke toepassing is de blockchain momenteel en in de toekomst het meest geschikt?
Het is inmiddels duidelijk dat de beste use cases voor blockchain technologie binnen de  financiële dienstverlening liggen vanwege de hoge mate van frictie die de vele gevestigde tussenpersonen teweeg brengen. Vanwege de hoge kwaliteitseisen die de financiële dienstverleningssector in vergelijking tot andere sectoren stelt, zien we echter ook vele toepassingen van de technologie op andere gebieden. Denk bijvoorbeeld aan elektronisch stemmen of tracking systemen voor diamanten en luxe goederen.
Bij ING zien we na drie jaar van onderzoek en experimenteren onder andere groot potentieel op het gebied van financiële markten en handelsfinanciering. Een mooi voorbeeld van een ING innovatie is Easy Trader Connect, een blockchain prototype test binnen de financieringsketen van de grondstoffenhandel. Dit experiment betrof het verschepen van een lading ruwe olie uit Afrika, dat onderweg naar China drie keer werd verkocht en banken, agenten, inspecteurs en alle andere spelers die bij de transacties betrokken waren, konden direct acteren op het platform. De test wees uit dat er significante voordelen op het gebied van snelheid, kosten en risico te behalen zijn.
 
Hoe worden we in Nederland het Silicon Valley van ‘vertrouwen’ via de blockchain?
Om wereldwijd het belangrijkste voorbeeld op het gebied van DLT Innovatie te worden, moeten formele samenwerkingen en structuren worden geïmplementeerd en bevorderd. Deze structuren zouden een grote variëteit aan stakeholders zoals regelgevers, academica, start-ups, financiële instellingen en corporates, moeten bevatten. Daarnaast zouden deze omgevingen duidelijke, maar ook gedurfde doelstellingen moeten definiëren en zou het nastreven van deze doelstellingen moeten gebeuren met commitment en betrokkenheid van alle relevante partijen. Tot slot zou er binnen deze structuren geen concurrentie mind-set moeten zijn, maar een cultuur waarin samenwerking wordt gestimuleerd.
 
Hoe kunnen startups, bedrijven en overheidsorganisaties, die blockchain toepassen, van elkaar leren?
Een ‘fail fast’ houding hebben waarbij vooruitgang is gebaseerd op het testen en valideren van veronderstellingen, mislukkingen en leerprocessen. Dit is in lijn met het hebben van realistische verwachtingen over de volwassenheid van de technologie en de huidige mogelijkheden. Overheden zouden het proces moeten faciliteren door zandbakken te creëren waar experimenten zo waarheidsgetrouw mogelijk en onder zo reëel mogelijke omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.
 
Hoe ziet de toekomst van de blockchain eruit?
We kunnen ons een toekomst voorstellen waarbinnen blockchain technologie de nieuwe wereldwijde infrastructuur wordt. Als dit werkelijkheid wordt zijn de mogelijkheden makkelijk te onderschatten. In combinatie met miljarden ‘connected’ apparaten zullen we een ongekend hoge mate van inter-connectiviteit waarnemen. We moeten echter niet vergeten dat we op dit moment geen garantie hebben dat deze toekomst haalbaar is. Als fundamentele technologie, presteren systemen die geteisterd worden door frictie, ondoorzichtigheid en gespecialiseerde tussenpersonen op dit moment beter. 

Delen

Journalist

Ger de Gram

Related articles