Weekly News

Innovatie als driver voor verandering

Overal in de wereld wordt gebruik gemaakt van digitale toepassingen en oplossingen. “Er zijn legio mogelijkheden. De informatie die mensen bereikt, is ongeordend en niet altijd even betrouwbaar. De crux is het kiezen van díe technologie die de wereld en specifiek ondernemers verder brengt” stelt Marcel Bisschops, voorzitter Dagelijks Bestuur van 216. 

Klant centraal stellen

Volgens Bisschops roept de accountancy sector al jaren dat ze wil veranderen. “Digitale veranderingen leveren veel extra efficiency op, maar we zien dat accountants dit voordeel vaak voor zichzelf houden en dat het de klant vervolgens niets oplevert.”

Dat moet anders, vinden ze bij 216. “Je moet de ondernemer centraal stellen,” vertelt Bisschops. “Niet alleen in woorden, maar ook in daden.” Daarom vindt 216 dat een jaarrekening, aangiftes en loonstroken gratis aan de ondernemer moeten worden aangeboden. “Wij kunnen die kosten pakken omdat we automatiseren waar mogelijk. Met behulp van de informatie die we dan van onze klanten krijgen, kunnen we ze real time inzicht in hun situatie geven en beter advies over hun (nabije) toekomst. Voor dat inzicht en bijbehorend advies betaalt de ondernemer graag, want daar heeft hij direct wat aan.”


216 komt daarom met ‘Totaal in Balans’-dienstverlening. Ze kijken daarbij niet alleen naar de onderneming, maar ook naar de ondernemer zelf, dus zakelijk en privé.  Er wordt een totaalplan opgesteld, waarin naar zowel het doel van de onderneming(en) als naar die van de ondernemer gekeken wordt. “Een ondernemer kan op elk moment in een digitale omgeving inzien hoe zijn totaalplan er voor staat en hoe hij zijn zakelijke en privé doelen kan bereiken,” vertelt Bisschops. “Wij helpen hem daar uiteraard graag bij.” 


Technologie en toegevoerde waarde 

“We zijn een financieel advieskantoor dat op basis van automatisering en innovatie, aangevuld door deskundigheid en het netwerk dat we hebben, ondernemers verder kan brengen,” stelt Bisschops. “Daarbij leggen wij de nadruk op betrouwbaarheid van informatie. Wij leggen de digitale en innovatieve wereld bloot en passen deze technologie zo toe dat klanten er hun voordeel mee kunnen doen.”  Daartoe heeft 216 als frontrunner in de accountancy sector een eigen lab dat alleen maar bezig is met de toekomst van AccounTech. En dat trends en innovatieve IT vertaalt naar toepassingen voor 216.


Innovatie biedt kansen voor de toekomst  

“Als je kijkt naar IT trends binnen de accountancy oftewel AccounTech dan is er veel focus op verbetering van interne processen om hiermee de kostprijs te drukken. Dit zijn ‘verbeteringen’ zonder directe toegevoegde waarde voor de klant,” stelt Martin de Bie, adviseur nieuwe technologie en innovatie bij 216. “Het huidige software ecosysteem binnen de accountancy is net zo als de branche zelf: risicomijdend en traditioneel werkend.” 

Hier onderscheidt 216 zich in de accountancy. “Als je echt de klant centraal zet en dus toegevoegde  waarde wilt bieden, dan moet je risico’s durven nemen en investeren. In tech, tijd en geld.”


Robotisering in accountancy

Daarom kijkt 216 continu naar ontwikkelingen in de FinTech, waar men druk bezig is met API’s, artificial intelligence, machine learning en ook blockchain. “Altijd met de focus op toegevoegde waarde voor de klant” vertelt De Bie. “Zo zijn we al bezig met IBM Watson waarbij we op basis van artificial intelligence het fiscale advies verder kunnen robotiseren. 

Binnen FinTech zijn er volgens De Bie nog vele interessante ontwikkelingen gaande. “Denk bijvoorbeeld aan PSD2 (Payment Service Directive 2) en de GDPR (General Data Protection Regulation) en de impact hiervan op klanten. Onze branche is daar nog te weinig mee bezig, terwijl dit al gaat spelen in 2018!

216 kijkt altijd vooruit, ver vooruit, stelt De Bie. “Je zult van ons niet achteraf te horen krijgen dat je iets anders had moeten doen, want we kijken samen met de klant naar de toekomst.” 


Delen

Journalist

Related articles