Weekly News

Ruud Veltenaar, trendwatcher, filosoof en topspreker HR

Inzet van medewerkers belangrijker dan diploma's

Medewerkers worden nu vooral geselecteerd op basis van hun diploma’s, maar straks krijgen inzet en motivatie meer nadruk.

‘Zelfontplooiing wordt een belangrijk werkkapitaal’

Bas Kodden heeft een opmerkelijke staat van dienst. Nu is hij schrijver, spreker en onderzoeker op het gebied van ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Voordat hij ging werken bij Nyenrode Business Universiteit was hij actief als ondernemer. Bijna twintig jaar geleden startte hij zijn eerste initiatief, een bedrijf dat uitgroeide tot een organisatie met vele tientallen werknemers. 


Veel medewerkers aannemen, betekent ook veel sollicitatiegesprekken voeren. En dat ging hem niet altijd even gemakkelijk af, zegt Kodden nu met voortschrijdend inzicht. Een sollicitatiegesprek is toch altijd een momentopname. “Je zet als sollicitant je beste beentje voor. Dat zegt niks over de prestaties in vaste dienst. Ook het belang van diploma’s en ervaring wordt overschat. Wat werkelijk telt bij een selectieprocedure zijn kwaliteiten als aanpassingsvermogen, enthousiasme en de fit met gestelde werkeisen”


De recruiter van de toekomst zal met andere selectiecriteria moeten omgaan. En dat geldt net zo goed voor uitzendbureaus. Die moeten leren niet alleen blind te staren op diploma’s die de sollicitant op zak heeft. “Vergeet eigenlijk alles wat we tot nu toe gewend waren bij het selecteren van de juiste medewerkers. Het vinden van de juiste personen heeft met factoren te maken waar we nu onvoldoende rekening mee houden. Je moet niet alleen naar talent kijken, maar veel meer naar factoren als zelfeffectiviteit, aanpassingsvermogen en intrinsieke motivatie.” 


Bij trendwatcher, filosoof en topspreker Ruud Veltenaar vallen woorden van gelijke strekking te horen. De standaard recruitmentprocedures kunnen in de vuilnisbak. De diploma’s van nu zeggen namelijk weinig over de prestaties in de toekomst. “Iemands loopbaan biedt meer houvast dan de scholing die hij op zak heeft. Talentvolle mensen herken je daarmee eerder aan hun social media-profiel. LinkedIn biedt een duidelijk zicht op motivatie en ambitie van mensen. Daarbij kan ik me voorstellen dat er straks een soort Plus-profiel online ontstaat, dat een nog indringender beeld geeft van de ontwikkeling die is doorlopen.” 


Het idee van een vaste baan wordt ook steeds meer een achterhaald concept, benadrukt Veltenaar. Een vast contract past namelijk helemaal niet meer bij de organisatie van de toekomst. Traditioneel werk wordt overgenomen door digitalisering, big data, data-analytics, automatisering en robotisering. Bedrijven gaan veel meer in projecten denken. “Werk is nu vooral een baan waarmee geld wordt verdiend. Wat daar straks voor in de plaats komt, zijn flexibele teams. En die hebben vooral tot doel om meerwaarde te creëren voor de organisatie Toptalent wordt geselecteerd op de waardetoevoeging voor het project. We hebben geen HRM meer, maar Human Being Management. Mensen met passie voor een project zijn van werkelijke betekenis.”


Wat tegenwoordig bovenaan het lijstje staat van de recruitmentmanager is de digitalisering van zijn werkveld. De vraag die in deze wereld klinkt, is of Recruitment Analytics straks werkelijk voet aan de grond krijgt. Veltenaar ziet in ieder geval een toekomst voor zich waarin processen een hogere automatiseringsgraad kennen, dus ook het selecteren van de juiste mensen. “De samenleving verandert in razend tempo. Zelfontplooiing wordt een belangrijk werkkapitaal. Om de juiste kwaliteiten van mensen te selecteren, zullen we veel meer gebruik gaan maken van gedigitaliseerde informatie. Professionals blijven van belang bij selectieprocessen, maar daarbij is gebruik van data onontbeerlijk.”

Feit

“Robots werken 24 uur per dag, zijn nooit ziek, vragen niet om loonsverhoging en staken niet”, zei (voormalig) minister Asscher in 2015. Moeten we dus bang zijn dat robots onze banen inpikken? Deels wel, deels niet. Robotisering zal ons banenstelsel ingrijpend veranderen. Wie van waarde wil blijven, zal zich vooral flexibel en nieuwsgierig naar nieuwe uitdagingen moeten tonen.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles