Weekly News

Jaap van Daalen, directeur van ROI fleet & mobility ZAKELIJKE MOBILITEIT

Jaap van Daalen over zakelijke mobiliteit

Waarom zien we steeds meer gebruik van mobiliteitsbudgetten?

“In de laatste twee, drie jaar wordt er minder snel een leaseauto toebedeeld aan een medewerker, met name als die auto vooral voor woon-werkverkeer is.  Zeker in de grootstedelijke omgeving zitten werknemers vaak niet te wachten op een leaseauto. Vandaaruit is de vraag naar mobiliteitsbudgetten gekomen. Daarmee kan de werkgever een vaste vergoeding bieden voor woon-werk/privéverkeer en een variabele vergoeding voor zakelijke kilometers.”


Welke kant gaat de zakelijke mobiliteit op?

“Ik ben ervan overtuigd dat automobiliteit in een snel tempo grotendeels elektrisch zal worden. Verder krijgen werknemers steeds meer invloed op de manier van vervoer, middels mobiliteitsbudgetten. Dat zorgt weer voor verdere verduurzaming. Het steeds complexere beheer van fleet & mobility wordt meer en meer uitbesteed aan professionele partijen.”


Hoe kunnen we zakelijke mobiliteit verduurzamen?

“Begin met heldere doelen. Wat wil je bereiken? En stel daar je beleid op af. Kies voor evolutie in plaats van ‘big bang’. Maak een nieuwe, moderne mobiliteitsregeling met veel keuze voor duurzame alternatieven en zet deze naast de huidige regeling. Zo laat je de medewerkers echt kiezen.”

Delen

Journalist

Related articles