Weekly News

Aubrey Blanche HR

Kunstmatige Intelligentie verandert organisatiestructuren

Heico Sandee – managing director van Smart Robotics

Wat betekent de inzet van kunstmatige intelligentie voor de werknemer?

"De mens inzetten als machine is in mijn beleving niet waar de mens voor gemaakt is, daar zijn we te creatief voor. Daarom is het een goed idee om voor zwaar, repetitief werk robots in de zetten. Je moet robots inzetten om te helpen bij de taken waar de mens minder goed in is. Mentaal of fysiek zwaar werk dus. De Die mensen wiens baan hierdoor verandert, moeten we dan vervolgens helpen om een nieuw plekje te vinden op de werkvloer, in samenwerking met de robot."


Wat doet dit met de organisatiestructuur?

"De zwaartepunten verschuiven. Nu heb je bijvoorbeeld een grote HR-afdeling, die moet kunnen inspelen op allerlei zaken, maar als je meer robots in dienst hebt, zal je ook een grotere technische dienst hebben. De taak van de HR-functionaris verandert dus, maar robots helpen hen juist mensen langer aan het werk te houden."


Hoe kunnen we KI inzetten om mensen langer aan het werk te houden?

"Dat is het kerndoel. Veel werknemers vielen om de zoveel maanden uit door fysiotherapeutische klachten. Deze banen worden nu overgenomen door robots, waardoor mensen juist langer gezond kunnen blijven werken. Ook op bijvoorbeeld sociale werkplaatsen worden robots ingezet, om mensen die fysiek niet in staat zijn zwaar werk te doen te helpen aan het werk te blijven."


Aubrey Blanche, Global Head of Diversity & Inclusion bij Atlassian 

Wat betekent de inzet van kunstmatige intelligentie voor de werknemer?

"KI kan in real time helpen acties van werknemers te identificeren die geen waarde voor het bedrijf toevoegen, wat ervoor zorgt dat resultaten per direct verbeterd kunnen worden en zorgt dat werknemers nieuwe vaardigheden kunnen leren. Bijvoorbeeld door het gebruik van een applicatie die taal analyseert om op die manier recruiters in te lichten over het beste taalgebruik voor vacatures. Zo kunnen de beste en meest diverse talenten aangetrokken worden."


Wat doet het dit de organisatiestructuur?

"Als het op de juiste manier wordt ingezet kan kunstmatige intelligentie organisaties helpen verbeterpunten te identificeren en hier ook daadwerkelijk iets mee te doen. Op de lange termijn kan de implementatie van dit soort technologieën zorgen dat de juiste mensen de juiste rol aannemen en de juiste opdrachten krijgen om de organisatie succesvol te maken."


Hoe kunnen we KI inzetten om mensen langer aan het werk te houden?

"Het kan perfect worden gebruikt om de inclusie op de werkplek te verbeteren. Onderzoek toont aan dat de meeste werknemers in de technische sector ontslag nemen omdat ze het gevoel hebben slecht behandeld te worden. KI oplossingen kunnen helpen een ongelijke behandeling of ongenoegen bij werknemers te signaleren. Hierdoor kunnen deze problemen worden opgelost voordat de werknemers besluiten te vertrekken."


Prof. Ton Wilhagen, Hoogleraar aan Tilburg University

Wat betekent de inzet van kunstmatige intelligentie voor de werknemer?

"Het werk dat overblijft is complexer en stelt andere eisen. Robots zijn voorlopig goed in het uitvoeren van routineus werk, zowel cognitief als handmatig. Werknemers die overblijven moeten er rekening mee houden dat hun werk creatiever, complexer en socialer wordt, daarmee kun je waarde toevoegen."


Wat doet dit met de organisatiestructuur?

"Het beïnvloedt de inhoud en organisatie van het werk, de interactie tussen mens en technologie wordt veel belangrijker. De robots die we kenden waren vooral industrieel, daar kon je niet te dicht bij in de buurt komen. Nu gaan we meer richting sociale robots. Dat biedt een nieuw perspectief."


Hoe kunnen we KI inzetten om mensen langer aan het werk te houden?

"Robots kunnen zwaar werk op zich nemen, waardoor mensen minder snel slijten. Ook riskant werk waarbij giftige stoffen vrijkomen, kan door de robot zonder problemen gedaan worden."


"Robotisering zit echter altijd in het spanningsveld tussen vloek en zegen. Het hangt er volledig van af hoe we er zelf mee omgaan. Als we ons op tijd aanpassen aan de robotisering en zorgen dat we tijdig bijscholen kunnen robots ons juist helpen de productiviteit hoog te houden. Maar we moeten wel een tandje bijzetten."

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles