Weekly News

“De preventiemedewerker is de voorpost voor een effectieve verzuimpreventie” ADVERTENTIE

Meer aandacht voor preventie zieke werknemers door nieuwe Arbowet

Dankzij de nieuwe Arbowet  die 1 juli ingaat, wordt preventie van zieke werknemers door ongevallen en verzuim nog belangrijker. ArboNed speelt daar als arbodienst onder andere op in door preventiemedewerkers goed te begeleiden en op te leiden. ArboNed biedt trainingen aan en kan een ervaren arbodeskundige een dag laten meelopen bij bedrijven.

“De preventiemedewerker weet veel over de organisatie en bedrijfscultuur. ArboNed is expert op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Dat samenspel blijkt ontzettend goed te werken”

“De preventiemedewerker  is de voorpost voor een effectieve verzuimpreventie”, legt Michel van Weely, hogere veiligheidskundige bij ArboNed trots uit. Het is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Er is voor hem een belangrijke rol weg gelegd bij de invoering van het verbeterde arbobeleid.

 

Dankzij de nieuwe Arbowet krijgt de preventiemedewerker de armslag en rugdekking die nodig is om optimaal te kunnen functioneren. Hij kan rekenen op meer draagvlak binnen de organisatie. Onder andere omdat de medezeggenschaps- of ondernemingsraad medeverantwoordelijk is voor zijn functioneren. Hij zal bovendien nauw samenwerken met de bedrijfsarts en andere (externe) arbodienstverleners.

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer en trekt samen op met de preventiemedewerker om gezondheidsrisico’s te signaleren en aan te pakken. “Dat kan alleen maar positief uitpakken voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers”, aldus Van Weely. Op die manier kan de preventiemedewerker zijn werkgever en ondernemingsraad immers goed adviseren bij gesignaleerde problemen op de werkvloer.

 

Ook voor externe arbodeskundigen is de preventiemedewerker een logische gesprekspartner. Zeker nu de preventiemedewerker nog meer in contact staat met de bedrijfsarts. Van Weely: ''Ik verwacht dat zij actief zullen samen werken bij de uitvoering van de Risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) en de maatregelen die daaruit voortvloeien”.

ArboNed Academy

Naast de uitwisseling van kennis met externe deskundigen kan de (aankomend) preventiemedewerker deelnemen aan trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Want om de belangrijke rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, moet je niet alleen inhoudelijk deskundig zijn, maar ook goed kunnen communiceren en samenwerken.

 

ArboNedAcademy leidt deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker. Dit kan iedere werknemer zijn die affiniteit heeft met arbozaken, zoals de HR adviseur, facilitair medewerker, of - bij bedrijven met maximaal 25 werknemers - ook de directeur zelf. Voor de basistraining is geen specifieke voorkennis nodig. Wie vervolgens zijn kennis wil verdiepen kan verschillende vervolgtrainingen doen die passen bij zijn functie, voor kantoor of in een productieomgeving.

“De preventiemedewerker - of het nu de directeur zelf is of een andere betrokken werknemer - weet veel over de organisatie en de bedrijfscultuur. ArboNed is expert op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Dat samenspel blijkt ontzettend goed te werken”, aldus Van Weely.


De preventiemedewerker werd alweer twaalf jaar geleden geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bedrijven meer deskundigheid rond gezondheidsrisico’s en preventie ‘binnenshuis’ zouden ontwikkelen. Elk bedrijf moest voortaan een of meer preventiemedewerker(s) aanstellen, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Daarvóór waren bij veel organisaties vooral externe deskundigen belast met de implementatie van het preventiebeleid.

 

''Dat werkte niet altijd even goed”, herinnert Van Weely zich. Als externe veiligheidskundige maakte hij mee dat gezondheidsrisico’s te laat werden onderkend. ''Bij een van mijn opdrachtgevers was er veel verzuim onder de receptiemedewerkers. De bedrijfsarts schatte in dat de helft van dat verzuim werkgerelateerd was. Ik constateerde dat de werkplek rond de balie ergonomisch niet in orde was. We kwamen tot een nieuw ontwerp van de balie en brachten een aantal werkzaamheden bij andere afdelingen onder. Binnen een jaar waren de problemen grotendeels opgelost. Destijds kwamen de problemen vanuit de RI&E en het overleg met de bedrijfsarts naar voren, maar een preventiemedewerker had ze waarschijnlijk al eerder kunnen signaleren. Dat had de baliemedewerkers veel narigheid en de werkgever veel geld bespaard.”

 

Van Weely ziet de grotere nadruk op preventie in de nieuwe Arbowet daarom als een positieve ontwikkeling. ''Verzuimbegeleiding en re-integratie zijn belangrijke onderwerpen, maar we willen natuurlijk vooral voorkomen dat mensen op hun werk gezondheidsschade oplopen. Zorgen dat zij zo lang mogelijk  gezond kunnen doorwerken. Daar kan deze wetswijziging absoluut een goede bijdrage aan leveren.” 

Feit

Over ArboNed
ArboNed maakt werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers. Onze professionals en experts verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s in organisaties, bevorderen de gezondheid en verhogen de motivatie van mensen.

Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen? Kijk dan op www.arboned.nl of neem contact op met ArboNed via 030 299 62 77 of e-mail naar 
salessupport@arboned.nl

Delen

Journalist

Related articles