Weekly News

Mkb'ers trekken steeds meer externe financiering aan

De Nederlandse economie kruipt langzaam uit de financiële crisis en het vertrouwen groeit gestaag. Voor het eerst in twee jaar is er een stijgende lijn te zien in het aantal aanvragen voor externe financiering. Tegelijkertijd daalt het afwijzingspercentage. Dat blijkt uit de financieringsmonitor van het ministerie van Economische Zaken en onderzoeksbureau Panteia. Wat zegt dit over de staat van onze economie? 

De tijd dat men met een aanvraag op een bierviltje naar de bank kon en kon vertrouwen op de persoonlijke relatie met de accountmanager, is voorbij. 

De financieringsmonitor toont aan dat het aantal bedrijven dat een financieringsaanvraag doet, stijgt en dat voornamelijk het micro- (minder dan tien werknemers) en kleinbedrijf (tien tot 49 werknemers) succesvoller is in het aantrekken van externe financiering dan in vorige jaren. Ook stegen afgelopen jaar de verwachtingen over het succesvol kunnen aantrekken van financiering; ongeveer een kwart van de bedrijven gaf aan in het komende jaar behoefte aan externe financiering te hebben. Hiervan gaf 83 procent aan te verwachten het komende jaar de benodigde financiering volledig aan te kunnen trekken. Dit percentage is relatief hoog; er lijkt sprake te zijn van een opwaartse trend. 

Het afwijzingspercentage voor alle bedrijven daalde bovendien licht, naar 13 procent. Volgens dr. Joris Heuven, universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen en zelfstandig consultant, is er een verband tussen de stijging in het aantal goedgekeurde aanvragen en de staat van de economie. Oftewel: de stijging is een goed teken. “Bedrijven met goede resultaten worden namelijk sneller gefinancierd, aangezien solvabiliteit en gezonde resultaten een direct verband hebben met de mogelijkheid tot (her)financiering.” 

Die (her)financiering werd altijd door de bank gedaan. In tijden waarin het kleinere mkb minder prioriteit heeft voor de banken en steeds meer zaken online gebeuren, groeit ook het aantal alternatieve mogelijkheden voor kredietverstrekking aan mkb-bedrijven. Zo zijn er bedrijven als Ohra, Freo en Postkrediet die leningen aanbieden. Mocht dat niet interessant zijn, dan zijn er nog zogenaamde ‘verstrekkers van risicokapitaal’. Partijen als business angels, participatiemaatschappijen, venture capitalists, privé-investeerders, private equity-investeerders en informele investeerders vallen onder deze noemer. Hierbij gaat het om investeringen waarbij niet zeker is of de ondernemer het geleende geld terug kan verdienen - en de geldverstrekker dus risico loopt.

Het voordeel van alternatieve kredietverstrekkers is dat zij andere standaarden hanteren dan banken. Zeker voor het mkb kan dat interessant zijn. Heuven: “In het mkb zie je dat veel bedrijven slecht voorbereid zijn als zij een lening willen aanvragen bij de bank. De tijd dat men met een aanvraag op een bierviltje naar de bank kon en kon vertrouwen op een persoonlijke relatie met de accountmanager, is echter voorbij. Je hebt nu een degelijk bedrijfsplan nodig met een inzichtelijke uiteenzetting van het bedrijf, het businessmodel en de financiële vooruitzichten. Bedrijven moeten hun huiswerk grondig doen en real-time inzicht hebben.”

De laatste vijftien jaar zag de economie een explosie aan fondsen die zich specifiek richten op het mkb. Als gevolg van de lage rentestanden zijn investeerders namelijk op zoek naar investeringsalternatieven, waarbij ook het mkb steeds beter gevonden wordt. Een andere factor die hieraan bijdraagt is de professionalisering van de matchingsmarkt voor het mkb. De sector is transparanter geworden, waardoor deze bedrijven makkelijker vindbaar zijn voor fondsen.

Heuven raadt aan om selectief te zijn bij het benaderen van financiële partijen: “Het is belangrijk om je eerst te verdiepen in de financiële partij die je benadert. Je moet weten welke criteria ze hanteren en welke focus ze hebben qua investeringsomvang in de industrie. Scherp schieten levert doorgaans veel meer succes op, terwijl met hagel schieten alleen maar leidt tot irritaties bij financiers.” 

Feit

Bedrijven die het afgelopen jaar winst hebben gemaakt zoeken relatief vaak externe financiering: 56 procent van de snelle groeiers en 43 procent van de in 2015 winstgevende bedrijven. Ook blijkt dat een toenemend aantal bedrijven zich informeert over leasing en factoring. Met name microbedrijven kijken ook naar crowdfunding.

Delen

Journalist

Annette Hoeksema

Related articles