Weekly News

Organisatiedoelen dienen met incentives

Het woord ‘incentives’ betekent letterlijk ‘beloningen’. En dat is volgens Gebert Janssen, docent MICE ((Meetings, Incentives, Conferences & Events) en eventmanagement aan de Hogeschool Tio, ook precies waar incentives voor bedoeld zijn. “Een reis of uitstapje om werknemers te belonen voor de geleverde prestaties. En om ze te motiveren om zich voor de organisatiedoelen in te zetten. Het kan echter ook als marketinginstrument worden gebruikt, als middel om klanten aan je te binden. Maar in alle gevallen gaat het om het versterken van de loyaliteit ten aanzien van de organisatie.” Zo’n 13 procent van alle zakenreizen naar het buitenland wordt ondernomen met een MICE-motief, zo blijkt uit onderzoek van NBTC-NIPO Research. 


Een incentivereis is echter een risicovolle investering met een afbreukrisico, waarschuwt Janssen. “Er kan veel misgaan, zoals vertragingen of een gemiste vlucht, waardoor mensen er achteraf een negatief gevoel aan kunnen overhouden. Aan de andere kant biedt zo’n incentivereis een unieke belevenis waardoor een bepaalde band tussen mensen ontstaat. Het is daarom heel belangrijk om van te voren alles heel goed te plannen.” 


Toch kunnen incentives voor organisaties echt lonend zijn, zeker wanneer bijvoorbeeld sprake is van een groot verloop in personeel. Janssen: “Het vervangen van één personeelslid kan al gauw zo’n 10.000 euro kosten. Denk aan advertentiekosten, selectie van kandidaten etcetera. Wanneer dit verloop met enkele procenten teruggebracht kan worden dankzij incentives, kan dit al snel veel geld schelen. Bij een groot bedrijf kan dit oplopen tot tientallen personen per jaar.”


Incentives moet je evengoed niet klakkeloos inzetten. Janssen: “Ze moeten helpen om de strategische doelen van de organisatie te bewerkstelligen. Het beste is om voorafgaand aan een incentive te kijken waar de organisatie staat door een zogenaamde nulmeting te houden. En om vervolgens na afloop een nieuwe meting te houden, om te kijken: zijn de gestelde doelen wel bereikt? Zijn die wel realistisch gebleken? Zo niet, dan is het tijd om ze bij te stellen.”


Belangrijk is volgens Janssen om ook de ethische kant niet te vergeten. “Incentives zijn niet bedoeld als snoepreisjes of om mensen zoveel mogelijk van je producten te laten afnemen, maar als instrument om de loyaliteit van je personeel en van externe partijen te vergroten.”

Delen

Journalist

Erzsó Alföldy

Related articles