Weekly News

Jan van Dam FINANCE

Ondernemen is bewust risico's nemen

Het is behoorlijk turbulent aan het politieke en economische front. En ook wet- en regelgeving zijn allerminst in marmer gebeiteld. Daar moet je dus wat mee als ondernemer.

Toch gebeurt dat zeker niet altijd, ziet Ron Massink, als manager Integrale Veiligheid in dienst bij TU Delft en voorzitter van het Genootschap voor Risico Management. “Er is een groep ondernemers die geen acht slaat op mogelijke risico’s. En er is een groep die denkt: ‘Er gebeurt van alles buiten de voordeur, maar mij overkomt dat niet’. In beide gevallen bestaat er dus onvoldoende besef.”


Dat je als ondernemer risico’s moet vermijden, is echter ook niet waar, licht Massink ter nuancering toe. Ondernemen en het opzoeken van risico’s horen bij elkaar als eb en vloed. “Zeker voor een ondernemer hoort het nemen van risico er gewoon bij, maar dat ontslaat hem niet van de taak om daar bewust mee om te gaan. Een goed risicobeleid brengt namelijk niet alleen risico’s en bedreigingen aan het licht, maar maakt ook inzichtelijk waar mogelijk nieuwe kansen liggen.” 


Dat geldt ook voor kredietrisico’s. Jan van Dam, consultant bij AON Trade Credit: “Wat me opvalt, is dat bedrijven door de opleving van de economie weer trek krijgen in nieuwe uitdagingen. Deels komt dat omdat er meer vraag ontstaat, deels door nieuw optimisme.”


Dat klinkt op zich positief, maar de kredietspecialist tekent daar tevens een waarschuwing bij aan. Want wie had de brexit zien aankomen? Nederlandse bedrijven die de sprong naar Engeland hebben gemaakt, zien de kaarten opeens compleet anders liggen. “En bovendien: hoopgevend als je veel nieuwe klanten binnen krijgt, maar wie zegt dat ze allemaal op tijd betalen? De eerste stap die je als bedrijf kunt zetten, is je afvragen of je het risico van een nietbetalende klant kunt dragen.”


Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles