Weekly News

Dr. Nadja Jungmann: “Een deel van de incassobureau’s is om, maar een flink deel volgt nog steeds de harde lijn.” FINANCE

Schulden aanpakken door sociaal verantwoord te incasseren

De incassobranche maakt een razendsnelle mentaliteitsverandering door, waarbij de harde lijn steeds vaker wordt ingewisseld voor een sociaal verantwoorde aanpak. “Laat ik duidelijk zijn: openstaande rekeningen moeten betaald worden, maar trajecten waar begrip wordt getoond voor de schuldenaar hebben aantoonbaar meer effect.”

‘Wat is de logica voor een gezin als er nieuwe schulden worden gemaakt als die niet betaald kunnen worden?’

Ongeveer een miljoen huishoudens in ons land kampt met problematische schulden. In een dergelijke situatie hebben die huishoudens te maken met meerdere, soms wel met tien, verschillende incasso-ondernemingen en deurwaarders. De impact van schulden op onze samenleving is daarmee behoorlijk groot. Het kost de maatschappij veel geld, bovendien veroorzaken incassotrajecten vaak vooral veel leed. Sinds eind vorig jaar kennen we het keurmerk voor Sociaal Verantwoord Incasseren. Nog niet elk incassobedrijf haakt daarbij aan.


“Je ziet een tweespalt in de branche”, constateert Dr. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht. “Een deel van de incassobureau’s is om, maar een flink deel volgt nog steeds de harde lijn.” Je kunt je afvragen: wat is er zo erg aan die boter bij de vis-mentaliteit? Wie schulden maakt, moet betalen. “Zelfs met wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat schuldeisers met die harde lijn weinig opschieten. Mensen met schulden krijgen de neiging om nog meer de hakken in het zand te zetten. Kleinere schuldeisers als garagebedrijven of dierenartsen beseffen dat misschien nog onvoldoende. Grote bedrijven als postorderfirma’s begrijpen steeds beter dat je meer bereikt met sociaal verantwoord incasseren.”


Bovendien is volgens Jungmann aangetoond dat mensen met geldstress steeds slechter functioneren. En daar schiet je als schuldeiser ook niet mee op. Van de weeromstuit tonen schuldenaren daarmee steeds minder bereidheid om soepele medewerking verlenen, waardoor de kans groot is dat je naar je geld kunt fluiten. “Laat ik duidelijk zijn: openstaande rekeningen moeten betaald worden, maar trajecten waar begrip wordt getoond voor de schuldenaar hebben aantoonbaar meer effect.”


Jungmann is groot voorstander van een landelijk systeem met vroegsignaleringen. Er bestaan nu creditchecks met behulp van postcodesegmentatie, maar dat gaat volgens haar nog niet ver genoeg. Bedrijven hebben meer baat bij een systeem om betalingsmogelijkheden van afzonderlijke klanten te beoordelen. “Iedereen roept dan meteen dat de privacy in gevaar komt, maar wat is de logica voor een gezin als er nieuwe schulden worden gemaakt als die niet betaald kunnen worden?”


Connie Maathuis, directeur van de Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen (NVI), toont zich roerend eens met Nadja Jungmann. Creditchecks en bescherming van privacy lijken nu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezien de schuldenproblematiek in ons land is het maar de vraag of dat voor altijd houdbaar blijft. “Ken uw klant, is de basis waarop wij in Nederland zaken met elkaar doen. Zelfs voor iemand in een incassotraject is het geen probleem om daar weer een nieuwe schuld bovenop te stapelen. De komende jaren gaat de opvatting over privacybescherming en problematische betalingsachterstanden onherroepelijk kantelen. Niemand is er bij gebaat als schuldenaren nog verder in de problemen komen.”


Nog even over dat sociaal verantwoord incasseren. Ook de NVI staat aan de kant van de opvatting dat deze lijn meer opbrengt dan een harde opstelling. Het gros van het bedrijfsleven zit echter op dat laatste spoor. Heeft de NVI dan niet de plicht om die boodschap nog nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen? De vraag stellen, is ‘m beantwoorden, want Maathuis geeft aan dat haar vereniging daar stevig mee bezig blijft.

“We zijn continue bezig om samen met onze leden duidelijk te maken dat sociaal verantwoord incasseren tot meer resultaat leidt. Ook in het bedrijfsleven en in de samenleving willen wij laten zien dat NVI-leden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”


De gemeente Arnhem is 1 april gestart met een nieuwe aanpak om risicovolle schulden in kaart te brengen. Voorlopig gaat het nog om een experiment, maar voorkomen moet worden dat gezinnen verder in de financiële problemen raken. De methode van vroegsignalering is op zich niet nieuw. Dat in Arnhem zoveel partners meedoen is volgens de gemeente wel uniek. Het gaat onder meer om drie woningcorporaties, zorgverzekeraar Menzis en energieleverancier Nuon. 

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles