Weekly News

Stijn Viaene DIGITALISERING

Succesvol digitaal transformeren

Wie ben ik? Waar wil ik naartoe en wat wil de klant? Wie duidelijke antwoorden heeft op deze vragen en tegelijkertijd weet wat er tegenwoordig allemaal technologisch speelt, kan succesvol digitaal transformeren. Digitale transformatie moet. Anders kiest de klant voor een ander, vooral gemakkelijker, product of een andere dienst.

Stel kwaliteit van je product voorop. Kijk hoe het beter kan, welke service je kunt verlenen en hoe je bedrijfsprocessen hierop moet aanpassen. Als je op die manier werkt, ben je een ouderwets bedrijf. 


In deze tijd dient de klant voorop te staan. Dat is niet zomaar een reclame-uiting; het hele bedrijf dient daarop te zijn ingericht. Het digitale stelt bedrijven in staat fundamenteel andere ervaringen aan te bieden. Wat de klant in de digitale wereld aan waarde mag verwachten zien we dagelijks bij Apple, Google, Amazon, Netflix en Uber. Consumenten projecteren die verwachtingen naadloos op de dienstverlening van eender welk bedrijf. 


Deze filosofie ligt volgens Stijn Viaene ten grondslag aan een succesvolle digitale transformatie. “Wie terdege beseft dat de klant centraal staat, stelt alles in de organisatie in vraag. Alle bedrijfsprocessen, de hele organisatiestructuur. De ICT… Alles.” Viaene is hoogleraar digitale transformatie bij Vlerick Business School in Leuven.


Die cultuuromslag is slechts één uitdaging waar bedrijven zich mee geconfronteerd zien als het om digitale transformatie gaat. Tweede is het afbreken van alle afdelingen, units, regiosecties en departementen. Een organisatie die intern nog tot overeenkomsten moet zien te komen, kan nooit snel genoeg schakelen richting de klant.


Een derde uitdaging ziet Viaene in het maken van strategische keuzes. Een bedrijf zal een strategie moeten ontwikkelen. Het moet focussen. “Alles doen voor iedereen kan niet meer.”


Kleine bedrijven en startups ondervinden geen hinder van al deze structuren en ervaren daarom een groot voordeel in het huidige tijdperk. Ook Viaene ziet grootte als belangrijke factor die de complexiteit en de risico’s vergroot. Toch denkt de hoogleraar dat ook multinationals uitstekend meekunnen. “Als je maar snel genoeg opportuniteiten in de markt kan identificeren en verzilveren.”


Om dat te bereiken moeten grote bedrijven vaak wel een flinke slag maken. “Gevestigde bedrijven hebben ook hun sterktes en assets. Die moet je kunnen hergebruiken.” Het bedrijfsdoel dient voorop te staan. Van daaruit kunnen bedrijfsonderdelen eventueel worden afgestoten of opgesplitst. 


Een digitale transformatie moet. Of, zoals Viaene stelt: “Wie er nu niet aan begint, zal het nooit gaan ervaren.” Voor wie zich hierdoor opgejaagd voelt of het begint te duizelen, heeft de hoogleraar een tip en een toverwoord. 


De tip? Het begint vooraan: “Wat wil je zijn voor wie? En hoe maak je het verschil? Weet je dit niet dan wordt je inderdaad verzwolgen in een eindeloze put van digitale transformatie.”


Het toverwoord? ‘Simplificatie’. “Denk vanuit de klant. Wat die wil is een eenvoudig te consumeren oplossing.” Automatisering is dan geen doel op zich, maar slechts een middel om klantervaring te scheppen. Een klantervaring die convenient is, eenvoudig in gebruik en tegen minimale kosten. “Zonder dat kostenbesparing noodzakelijkerwijs het doel is. Een nieuwe eenvoudige klantervaring. Dat moet het doel zijn.”

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles