Weekly News

Jan van Duijn, CEO Redmore. HR

Jan van Duijn over de medewerker van de toekomst

Hoe ziet de medewerker van de toekomst er volgens jou uit?

“Die gaat van lifetime employment naar lifetime development. Oftewel: de medewerker van de toekomst wil zichzelf constant ontwikkelen, gaat ook zelf op zoek naar informatie en heeft als doel zich inzetten voor het verbeteren van het hele bedrijf, niet alleen van zijn eigen afdeling. Medewerkers van de toekomst vormen als het waren samen één grote manager.”


Wat vind jij van dat toekomstbeeld?

“Het is een interessante en uitdagende ontwikkeling. Het feit dat de medewerker van de toekomst intrinsiek gemotiveerd is om mee te denken met het totaalbeleid van de organisatie, kan tot mooie resultaten leiden. Het is de kunst voor werkgevers om deze input op waarde te schatten.”


Welke rol speelt IT bij deze ontwikkeling?

“IT – bijvoorbeeld het vergaren van steeds meer data – zorgt ervoor dat kennis bij elkaar gebracht kan worden. Het hebben van kennis is geen macht meer dankzij de beschikbare technieken. Iedereen kan informatie vergaren en delen. Zo verrijken medewerkers zichzelf, maar kunnen ze ook beter inspelen op de vraag van opdrachtgevers.”


Delen

Journalist

Related articles