Weekly News

Victor van den Berg, CEO Radiuz ZAKELIJKE MOBILITEIT

Victor van den Berg over verschuivingen in de mobiliteitsmarkt

Hoe kenmerkt de huidige mobiliteitsmarkt zich?

“De vraag van de gebruiker is verschoven waardoor er minder behoefte is aan een deel (van de) oplossing. “Hoe kom ik op welk moment eenvoudig van A naar B via X?” De beperkingen van een asset-based systeem (bijv. autobezit) voorzien niet in een oplossing voor een veranderende vraag. Een open systeem waarbij gebruik en niet bezit van mobiliteit voorop staat is de toekomst.”


Wat is er nodig om deze verschuiving te versnellen?

“Door in te spelen op vraag gedreven ontwikkelingen in de markt. Waarbij een level playing field tussen alle mobiliteitsaanbieders een noodzakelijke voorwaarde is. Het plannen, boeken, betalen en factureren van een reis zal plaatsvinden op basis van open platformen waarbij technologieën als mobile payment het uitgangspunt vormen.”


Wat voor invloed heeft dit op de zakelijke reiziger?

“Het gevolg hiervan is dat er veel aantrekkelijkere alternatieven tot stand zullen komen. Voor de reiziger betekent dit definitief het einde van het één bestuurder/één auto tijdperk. Zo ontstaat er een transparant en eenvoudig systeem voor de reiziger, waarbij flexibiliteit in gebruik en toegang belangrijker zijn dan bezit (bijv. een voertuig).”

Delen

Journalist

Related articles