Weekly News

De vele voordelen van Credit Management software

De belangstelling voor credit management software zit nog altijd in de lift. Bedrijven beseffen steeds beter dat zulke software onmisbaar blijkt bij een gezonde financiële huishouding. Bedrijven ontdekken het gemak van digitale tools om de eigen administratieve huishouding in goede banen te leiden. Tegelijkertijd is ook te zien dat er een achterstand bestaat. Wie zaken doet met de overheid kan niet anders dan een e-factuur te sturen. Facturen tussen bedrijven onderling en richting particulieren gaan er niet zelden nog uit op papier.

Prof.dr. Egon Berghout is hoogleraar Business & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ziet dat er een soort van tweespalt bestaat. Ondernemers beseffen dat credit management software of cloud-oplossingen veel voordelen opleveren. Tegelijkertijd verlangt e-facturatie een extra duwtje in de rug. “Het is natuurlijk ook makkelijk om een factuur per post naar de klant te sturen. Factuur opstellen, uitdraaien, simpel zat. Om afscheid te nemen van zulke ingebakken trajecten vergt een mentaliteitsverandering.”


En niet alle bedrijven doen zaken met de overheid. Daarmee is e-facturatie niet per se onmisbaar. Dat thema valt echter ook vanaf een ander gezichtspunt aan te vliegen. De voordelen van digitale facturatie zijn evident. Berghout: “Ondernemers die daarmee werken, tonen zich buitengewoon gelukkig. Er is sprake van sterke efficiencyverbetering, het aantal menselijke fouten wordt fors teruggebracht.”


Waar Berghout zich kritisch uit over een snelle acceptatie van credit management software, ziet Joos van den Hondel, oprichter van het initiatief Betaalme.nu, juist een razendvlotte omslag. “E-facturatie heeft als voordeel dat de processen bij verzender en ontvanger beter op elkaar zijn afgesteld. Zeker als de factuur bij de klant een goedkeuringsprocedure vergt, dan kan dat dankzij e-facturatie sneller verlopen. Betalingsprocedures kunnen daardoor verder verkort worden.”


Maar uit een Duits onderzoek (van 2015) komt naar voren dat 88% van de ondernemers facturen op papier uitprint en verstuurt. Of als gedigitaliseerde pdf mailt. Daaruit zou je kunnen concluderen, zoals Berghout doet, dat credit management software niet per se noodzakelijk is, maar dat gaat voor Van den Hondel toch te kort door de bocht. Sneller duidelijkheid over de status van de factuur betekent meer zekerheid voor de leverancier. “Bij financieringsvraagstukken heeft de ondernemer er veel profijt van als hij duidelijk zicht heeft op de betaling van openstaande facturen. Dat geeft hem in onderhandeling met financieringspartners extra ruggensteun.” En volgens hem is dat een duidelijke prikkel voor het bedrijfsleven om implementatie van credit management software naar een hoger niveau te schakelen.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles