Weekly News

CEO Open Line VEILIGHEID

Drie vragen aan Jo Verstappen over de cloud

"Hybride maakt gebruik van private en publieke cloud platformen."

Bij dataopslag in de cloud leeft het sentiment dat het niet veilig zou zijn?

“Het is superveilig. Voor cloudleveranciers is veiligheid een primair proces met vele specialisten die er continu voor zorgen dat data veilig is in goed toegeruste datacenters.” Welke tendens zie je? 

“In de publieke cloud staan de servers van grote spelers als Microsoft. Zij leveren generieke functionaliteiten voor klanten. Bij zowel de publieke als private cloud is er groei. Klanten kiezen voor privaat omdat ze specifieke data in de regio willen houden, zoals intellectuele eigendommen. Een groot verschil is dat bij een private cloud een vast bedrag per maand kan worden afgerekend. In de publieke betaal je naar rato van gebruik.”Wordt het hybride cloud systeem gangbaarder? 

“Ja. Hybride maakt gebruik van private en publieke cloud platformen. Een organisatie kan er dan voor kiezen om businessgerelateerde gegevens – zoals klantenbestanden en kernapplicaties – in eigen beheer te houden. Die verweving van publiek en privaat wordt steeds groter.”


Delen

Journalist

Mark Seggelen

Related articles