Weekly News

Jonathan Maurits, secretaris van de Stichting Betalingsachterstandenregister FINANCE

Wanbetaling tegengaan

3 vragen aan, Jonathan Maurits, secretaris van de Stichting Betalingsachterstandenregister


Wat ziet u als belangrijkste trend voor 2018?

"De betaalmoraal blijft achter bij de economische groei. Notoire wanbetalers glippen te vaak door de mazen van de wet en komen weg met schijnconstructies of niet-betalen. Ook te laat betalen kost de Nederlandse economie miljarden."


Wat kunnen bedrijven hier tegen doen?

"Er is een gat in de informatievoorziening. Te vaak moeten ondernemers uit gaan van generieke gegevens en de blauwe ogen van hun klanten. Organisaties kunnen op papier kredietwaardig lijken, totdat je je eerste rekening betaald wilt krijgen."

"Registratie in een register behoedt ondernemers ervoor in zee te gaan met een partij waarvan bekend is dat het zijn rekeningen niet of veel te laat betaalt. Dat is ook beter voor schuldenaars zelf: het beschermt tegen overkreditering."


Wat kan de overheid hier tegen doen?

"De wetgeving is niet toereikend. Griffiekosten bijvoorbeeld vormen een drempel om echte wanbetalers aan te pakken. Een register voor wanbetaling vervult een belangrijke maatschappelijke functie: het beschermt zowel ondernemers als schuldenaren."

Delen

Journalist

Related articles