Weekly News

Alice Diels, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling HR

Wat betekent de Vuca world voor het personeelsmanagement?

We lezen regelmatig over de Vuca world. Deze term wordt gebruikt om aan te geven in wat voor wereld we ons bevinden. Vuca staat voor volatile (snel veranderend), uncertain (onzeker), complex (ingewikkeld) en ambiguous (vaag, dubbelzinnig). Wat betekent de Vuca world voor het personeelsmanagement?

Langer doorwerken, de krapte op de arbeidsmarkt, andere manieren van werken zoals Agile, en de verregaande digitalisering en robotisering bevatten een hoog gehalte aan Vuca-elementen die van invloed zijn op personeelsmanagement.


De arbeidsmarkt is veranderd van een aanbod- naar een vraagmarkt. De merkwaarde als werkgever wordt steeds belangrijker om talent aan te trekken en te binden. De consistentie van het HR-beleid waarbij de interne en externe uitingen, beleving van medewerkers, doelstellingen en ambitie van de onderneming naadloos op elkaar aansluiten wordt steeds relevanter. The Employer Value Propositions (EVP) zoals dat in HR-terminologie heet, winnen steeds meer aan terrein. Als je als werkgever een solide propositie hebt voor je medewerkers en in het recruitmentproces de kandidaat op nummer 1 staat, heb je een grote voorsprong in de war for talent. 


Werken in de Vuca world vraagt ook om een andere kijk op werken, om andere methodes. Agile werken wordt steeds meer gemeengoed. Bij deze manier van werken worden in kleine interdisciplinaire teams met korte oplevertijden en snelle besluitvorming op een wendbare manier producten ontwikkelt. Lenigheid en behendigheid worden van werknemers verwacht en dus ook van het nieuwe HR-beleid. Functieomschrijvingen, waarderingssysteem en beloningsbeleid zouden dezelfde lenigheid en behendigheid moeten hebben. 


Ook de digitalisering speelt een grote rol in de Vuca world. Robotisering speelt al lang en we kunnen goed inschatten welke functies en banen in de nabije toekomst gaan verdwijnen. De link naar duurzame inzetbaarheid is snel gelegd. Het is aan medewerkers en werkgevers om medewerkers te ontwikkelen richting duurzame banen. Ook in het HR-werkveld zijn er legio mogelijkheden om de HR-processen die nu nog vaak handmatig plaatsvinden te laten uitvoeren door een robot. De medewerker personeelszaken gaat zich meer en meer bezighouden met het ontwikkelen van het medewerkerspotentieel. 


Het antwoord op de vraag waar iedere medewerker zelf invloed op heeft is; hoe zorg ik dat ik waardevol blijf voor de arbeidsmarkt? Medewerkers die werken aan hun ontwikkeling en snappen wat de Vuca world voor impact op hun werkzaamheden heeft, hebben de toekomst. 


Alice Diels
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling

Delen

Journalist

Related articles