Weekly News

Mark van der Pluym DIGITALISERING

Welke kansen biedt e-health?

3 vragen aan Mark van der Pluym, General Manager Tunstall


Welke kansen biedt e-health?

“Door de toenemende vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken stijgt de zorgvraag. Ook is er een groeiend tekort aan zorgmedewerkers. E-health is een manier om de zorg toegankelijk te houden. En door de ondersteuning van e-health kunnen mensen langer zelfstandig en veilig leven.” 

 

Welke problemen en knelpunten staan die grootschalige implementatie van e-health in de weg?

“De techniek is er. Alleen ontbreekt het bij zorgbestuurders en -professionals nog te vaak aan acceptatie. Bewezen succesvolle e-health-toepassingen blijven ‘op de plank’ liggen. Ze worden na de pilotfase niet geïmplementeerd of opgeschaald. Zorgbestuurders moeten beleid maken van e-health en zorgen dat deze toepassingen in de zorgprocessen geïntegreerd worden en dat professionals meer ‘digivaardig’ worden. Zorgprofessionals durven anders te weinig te vertrouwen op de techniek. In de nachtdienst lopen ze extra rondes terwijl dat niet hoeft. Daar ligt een belangrijke begeleidende rol voor ons als dienstverlener.” 


Wat zijn de successen? 

“Een toename van het gebruik. En scholen en universiteiten besteden in hun opleiding aandacht aan e-health. Het is ondenkbaar dat een zorgmedewerker die nu begint onbekend is met zorgtechnieken als e-health. Om de kans op succes te vergroten, zou er beleid moeten komen om de huidige zorgmedewerkers op te leiden, zodat digitale toepassingen voor gezondheid en zorg gewaardeerd én gebruikt worden door cliënten en zorgverleners.”

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles