Weekly News

Arjen Juurlink, Compensation & Benefits specialist bij FrieslandCampina ZAKELIJKE MOBILITEIT

Werknemers willen meer keuze in hun mobiliteit

De leaseauto verliest zijn glans. Werknemers willen per rit het beste vervoermiddel kunnen kiezen.

'Niemand wordt iets afgenomen, maar we kunnen de werknemers de gevolgen van hun keuze wel laten voelen in de portemonnee.'

Bij veel organisaties is het mobiliteitsbeleid nog vrij star, zegt Ronald Postma, mede-oprichter van Syndesmo, een bedrijf dat organisaties adviseert over mobiliteit. “Aan de ene kant heb je werknemers die recht hebben op een auto van de zaak – en dan ook alles met de auto doen. Aan de andere kant zijn er werknemers die een maandelijks vaste reiskostenvergoeding of OV-abonnement krijgen.”


Het is een regeling die niet aansluit op de flexibiliteit die veel werknemers wensen. Ook zitten de regelingen vaak vol onhandige regeltjes; bijvoorbeeld een lagere vergoeding voor woon-werkverkeer dan voor dienstritten naar bijvoorbeeld een andere vestiging of klant. Bovendien botst het met de motieven van bedrijven die vaak streven naar een duurzame bedrijfsvoering.


“Veel ondernemingen stappen daarom over naar een vast budget per gereisde kilometer, ongeacht vervoerswijze en ongeacht reisdoel”, zegt Postma. “De administratie voor bedrijven is makkelijker, want er is geen onderscheid op basis van het soort rit. En alleen werkelijk gemaakte reizen worden vergoed.”


Hij vertelt dat dit voor werknemers gunstig kan uitpakken. Niet alleen geeft dit werknemers de vrije keuze, een rit op de fiets of bij een collega in de auto krijgt eenzelfde vergoeding als een zelf de auto pakken. Omdat de werknemer zelf de benzine betaalt loont het dus om de eigen auto te laten staan en voor een alternatieve – vaak groenere – manier van reizen te kiezen. 


Zelfs werknemers die nog een leaseauto rijden, kunnen door middel van incentives geprikkeld worden. Postma: “Er zijn bedrijven die met een bonus-malusregeling werken. Als een werknemer een goedkopere auto kiest, zuiniger rijdt of minder privé rijdt, mag hij een deel van dit financieel voordeel houden. Maar andersom, als een werknemer een zware rechtervoet heeft, draagt hij ook een deel van de kosten.”


FrieslandCampina is zo’n bedrijf. De zuivelcoöperatie streeft met haar mobiliteitsbeleid vier doelen na: groener en veiliger op weg, tegen lagere kosten met een marktconforme oplossing. “Mobiliteit is nu veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid”, zegt Arjen Juurlink, Compensation & Benefits specialist bij FrieslandCampina. “In het verleden verstrekten we een leaseauto en werknemers konden daarmee doen en laten wat ze wilden. Wij willen nu dat ze een bewuste keuze maken.”


De rijders van een leaseauto worden beloond als ze zuiniger rijden of eens met de fiets of OV naar het werk komen. “Niemand wordt iets afgenomen, maar we kunnen de werknemers de gevolgen van hun keuze wel laten voelen in de portemonnee”, zegt Juurlink. “Uiteindelijk gaat het om bewustwording. Werknemers moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. Een financiële prikkel helpt dan om keuzes te maken.”


Een derde van de werknemers met leaseauto volgt dit regime, dat ingaat als het bestaande contract van de leaseauto afloopt. Dat heeft in een half jaar al gezorgd voor 16 procent meer treinkilometers ten opzichte van autokilometers.


In een volgende fase zijn de werknemers zonder leaseauto aan de beurt. Zij krijgen op vergelijkbare wijze de mogelijkheid om per rit voor het juiste vervoermiddel te kiezen – en dat kan ook een pool-auto of de eigen auto zijn. “Parallel loopt een ander programma: de digital workplace. Dit maakt de drempel lager om via die weg met andere contact te hebben. Fysiek contact is namelijk niet altijd nodig.”


Het sluit goed aan op de visie van Postma. “Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor goed kunnen werken. Niet altijd moet je aanwezig zijn om het werk goed te kunnen doen. Daar kijken werkgevers steeds meer naar.”


Feit

4,3 procent werknemers heeft mobiliteitsbudget.

20 procent bedrijven verwacht binnen 3 jaar mobiliteitsbudget aan te bieden.

50 procent bedrijven met meer dan duizend werknemers verwacht binnen 3 jaar mobiliteitsbudget aan te bieden.


Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles