Weekly News

Jolien van Zetten DIGITALISERING

Worden geautomatiseerde systemen kwetsbaarder voor kwaadaardige interacties?

3 Vragen aan Jolien van Zetten

Standardization consultant bij NEN


Klopt het dat geautomatiseerde systemen kwetsbaarder worden voor kwaadaardige interacties?

“Criminelen worden steeds inventiever en de automatisering neemt toe. Als van de 100 stappen in een proces er voorheen 50 geautomatiseerd waren en nu 80, dan stijgt de kwetsbaarheid evenredig.”


Wat kan een normalisatieproces daarin betekenen?

“Elk bedrijf moet zichzelf bewust zijn van de risico’s en nadenken over mogelijke oplossingen. Als bedrijven tegen dezelfde problemen aanlopen en oplossingen willen ontwikkelen, ga dan samen om tafel. Om mankracht uit te sparen, maar ook omdat alle systemen met elkaar communiceren. Ontwikkel dan systemen en protocollen waar alle partijen zich aan confirmeren. Nationaal, Europees en internationaal.”


Internationaal?

“De systemen in Nederland zijn niet anders dan die in Italië, de VS of Singapore. Cybercriminaliteit houdt zich ook niet aan grenzen. Een normalisatie-organisatie moet dus vanzelf ook internationaal opereren. Op dat niveau is bijvoorbeeld de ISO27001 opgesteld. Een standaard informatiebeveiligingssysteem waar bedrijven wereldwijd zich aan confirmeren. Een systeem waar ze zich aan dienen te houden en dat telkens wordt aangepast aan de nieuwste inzichten. ISO27001 is dus geen statisch iets. Net als de systemen, blijft ook deze standaard in beweging.”

Delen

Journalist

Marc van der Sterren

Related articles