Weekly News

Hans Schenk DIGITALISERING

Wordt 2018 recordjaar voor ICT-fusies?

Alle signalen staan op groen om 2018 te laten slagen als recordjaar voor ICT-fusies en overnames. Er zijn tal van M&A-activiteiten te zien (mergers en aqcuisitions), de ICT-markt kent relatief veel start ups die extra kapitaal kunnen gebruiken. Toch moet je voorzichtig zijn met voorbarige conclusies.

MBCF Corporate Finance is een financieel adviesbureau dat iedere kwartaal met het online platform Computable een overzicht brengt over het aantal fusies en overnames in de ICT-sector. En het moet gezegd: er tekent zich een zekere joechei-stemming af in de laatste rapportages. De fusie- en overname-activiteiten zitten op een ongekend niveau en zijn nog nooit zo hoog geweest als in de eerste zes maanden van dit jaar. “Als ook in het derde en vierde kwartaal het aantal fusies en overnames op peil blijft, zal 2017, net als 2016, een recordjaar worden voor ICT-M&A”, meldt MBCF.


Dat die reuring zich in volle sterkte aftekent, heeft met een paar factoren te maken. Om het nog wat ingewikkelder te maken: die factoren kennen soms een totaal verschillende achtergrond. Zo is de ICT-sector nog jong. En dus ook vergeven van nieuwe bedrijven, start ups. Veel kleine bedrijven met slimme ideeën hebben vermogen nodig om een doortik te maken naar rijpheid. Een fusie met of overname van een partner kan voor kleinere bedrijven veel voordeel opleveren, stelt Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Overnames worden veelal betaald met geleend geld, en dat is nu zo goedkoop dat het in de toekomst alleen maar duurder kan worden. Bovendien, voegt Hans Schenk daar nog aan toe, bestaat er volop discussie over de renteaftrek op vreemd vermogen. Dat wil zeggen: die aftrek staat op de helling en wordt mogelijk afgeschaft. Dat levert vooral voor private equity partijen een probleem op omdat deze het geleende vermogen op de balans van de overgenomen partij zetten, waarmee deze eigenlijk zijn eigen overname financiert. “Dus misschien is er ook een sentiment van: laten we nu maar vermogen aantrekken om een overname te financieren, anders is het misschien te laat”, zegt hij.


Uit de eerste reactie van Hans Schenk valt wellicht te destilleren dat hij 2018 goede kansen toedicht om de boeken in te gaan als topjaar. En ja, de signalen staan inderdaad op groen, toch wil de hoogleraar nog een slag om te arm houden. Het is nog te vroeg voor die voorspelling, vindt hij. Sterker nog, zoiets kan je eigenlijk alleen met een zekere distantie goed beoordelen. Over een jaar of vijf.


De overname van de Nederlandse chipmaker NXP door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm heeft vooral betekenis als signaal, want veel economische waardecreatie valt er niet van te verwachten. “Als grote partijen een fusie aankondigen, zoals Qualcomm, heeft dat een groot effect op het sentiment in de rest van de branche. Dan ontstaat er een soort sneeuwbaleffect. Ook andere partijen beginnen zich te bekommeren om fusies en overnames uit angst om een boot te missen die misschien niet eens bestaat.”


De economie groeit. Daar kun je veel conclusies uit trekken, misschien ook wel dat de tijd rijp is voor een nieuwe fusiegolf? Nee, reageert Hans Schenk, zo werkt dat niet. “Wat klopt, het aantal fusies neemt alleen toe wanneer de economie vlak er voor een bloeiperiode heeft gehad, maar er zijn talloze bloeiperioden in de geschiedenis aan te wijzen die niet werden gevolgd door een overnamegolf. Omdat er zo veel psychologie in plaats van economie bij fusies meespeelt is er moeilijk peil op te trekken.” 

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles